Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bil As
Juridisk navn:  Saga Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Straumeveien 20 Straumeveien 20 Fax:
5152 Bønes 5152 Bønes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918860681
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
115.35%
Resultat  
  
14.03%
Egenkapital  
  
33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.679.000 1.244.000
Resultat: 252.000 221.000
Egenkapital: 40.000 30.000
Regnskap for  Saga Bil As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.679.000 1.244.000
Driftskostnader -2.403.000 -1.008.000
Driftsresultat 276.000 236.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -15.000
Finans -23.000 -15.000
Resultat før skatt 252.000 221.000
Skattekostnad -58.000 -53.000
Årsresultat 194.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 728.000 401.000
Sum eiendeler 728.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 0
Sum egenkapital 40.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 430.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.679.000 1.134.000
Andre inntekter 0 110.000
Driftsinntekter 2.679.000 1.244.000
Varekostnad -2.333.000 -963.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -45.000
Driftskostnader -2.403.000 -1.008.000
Driftsresultat 276.000 236.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -15.000
Finans -23.000 -15.000
Konsernbidrag -184.000 -168.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 194.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 703.000 143.000
Kundefordringer 0 62.000
Andre fordringer 25.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 177.000
Sum omløpsmidler 728.000 401.000
Sum eiendeler 728.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 0
Sum egenkapital 40.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 198.000 0
Sum langsiktig gjeld 430.000 118.000
Leverandørgjeld 5.000 20.000
Betalbar skatt 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 6.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 148.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1
Likviditetsgrad 2 0.1 1
Soliditet 5.5 7.5
Resultatgrad 10.3 1
Rentedekningsgrad 1 15.7
Gjeldsgrad 17.2 12.4
Total kapitalrentabilitet 37.9 58.9
Signatur
20.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex