Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bht AS
Juridisk navn:  Saga Bht AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002207
Postboks 29 Hvervenmoveien 49 Fax: 32126544
3502 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 995167700
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/18/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.21%
Resultat  
  
-190.86%
Egenkapital  
  
-10.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.012.000 4.764.000 4.213.000 3.960.000 3.910.000
Resultat: -179.000 197.000 224.000 203.000 464.000
Egenkapital: 1.463.000 1.634.000 1.486.000 1.314.000 1.173.000
Regnskap for  Saga Bht AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.012.000 4.764.000 4.213.000 3.960.000 3.910.000
Driftskostnader -5.191.000 -4.574.000 -4.002.000 -3.766.000 -3.447.000
Driftsresultat -180.000 191.000 211.000 195.000 463.000
Finansinntekter 1.000 6.000 13.000 9.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 6.000 13.000 8.000 1.000
Resultat før skatt -179.000 197.000 224.000 203.000 464.000
Skattekostnad 7.000 -49.000 -52.000 -62.000 -126.000
Årsresultat -172.000 149.000 171.000 141.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.537.000 972.000 914.000 166.000 203.000
Sum omløpsmidler 646.000 1.339.000 1.770.000 1.660.000 1.612.000
Sum eiendeler 2.183.000 2.311.000 2.684.000 1.826.000 1.815.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 1.043.000 894.000 723.000 582.000
Sum egenkapital 1.463.000 1.634.000 1.486.000 1.314.000 1.173.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 19.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 721.000 669.000 1.179.000 511.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 2.184.000 2.311.000 2.684.000 1.826.000 1.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.999.000 4.723.000 4.204.000 3.940.000 3.883.000
Andre inntekter 13.000 41.000 9.000 19.000 27.000
Driftsinntekter 5.012.000 4.764.000 4.213.000 3.960.000 3.910.000
Varekostnad -404.000 -250.000 -327.000 -282.000 -413.000
Lønninger -3.046.000 -2.630.000 -2.343.000 -2.334.000 -2.033.000
Avskrivning -176.000 -193.000 -88.000 -77.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.565.000 -1.501.000 -1.244.000 -1.073.000 -945.000
Driftskostnader -5.191.000 -4.574.000 -4.002.000 -3.766.000 -3.447.000
Driftsresultat -180.000 191.000 211.000 195.000 463.000
Finansinntekter 1.000 6.000 13.000 9.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 6.000 13.000 8.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -172.000 149.000 171.000 141.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 401.000 546.000 687.000 15.000 0
Sum Immatrielle midler 504.000 546.000 687.000 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 51.000 102.000 151.000 203.000
Sum varige driftsmidler 19.000 51.000 102.000 151.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.013.000 375.000 125.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.537.000 972.000 914.000 166.000 203.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 454.000 454.000 470.000 511.000 626.000
Andre fordringer 25.000 73.000 7.000 8.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 812.000 1.293.000 1.141.000 906.000
Sum omløpsmidler 646.000 1.339.000 1.770.000 1.660.000 1.612.000
Sum eiendeler 2.183.000 2.311.000 2.684.000 1.826.000 1.815.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 1.043.000 894.000 723.000 582.000
Sum egenkapital 1.463.000 1.634.000 1.486.000 1.314.000 1.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 19.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 19.000 0 3.000
Leverandørgjeld 134.000 156.000 756.000 43.000 51.000
Betalbar skatt 0 60.000 34.000 64.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 210.000 202.000 157.000 163.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 376.000 251.000 233.000 242.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 721.000 669.000 1.179.000 511.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 2.184.000 2.311.000 2.684.000 1.826.000 1.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 670.000 591.000 1.149.000 973.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2 1.5 3.2 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 2 1.5 3.3 2.6
Soliditet 6 70.7 55.4 72.0 64.6
Resultatgrad -3.6 4 5 4.9 11.8
Rentedekningsgrad 204.0 465.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.8 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -8.2 8.5 8.3 11.2 25.6
Signatur
22.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex