Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Saga Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 22 Grefsen Østre Aker vei 103 Fax:
0409 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920769861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/27/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.461.000
Resultat: -2.555.000
Egenkapital: -2.455.000
Regnskap for  Saga Begravelsesbyrå As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.461.000
Driftskostnader -5.964.000
Driftsresultat -2.503.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -52.000
Finans -52.000
Resultat før skatt -2.555.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.362.000
Sum omløpsmidler 1.004.000
Sum eiendeler 4.366.000
Sum opptjent egenkapital -2.555.000
Sum egenkapital -2.455.000
Sum langsiktig gjeld 1.387.000
Sum kortsiktig gjeld 5.433.000
Sum gjeld og egenkapital 4.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.453.000
Andre inntekter 8.000
Driftsinntekter 3.461.000
Varekostnad -1.393.000
Lønninger -1.944.000
Avskrivning -463.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.164.000
Driftskostnader -5.964.000
Driftsresultat -2.503.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -52.000
Finans -52.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.664.000
Sum Immatrielle midler 1.664.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.698.000
Sum varige driftsmidler 1.698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 3.362.000
Varebeholdning 18.000
Kundefordringer 471.000
Andre fordringer 401.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 113.000
Sum omløpsmidler 1.004.000
Sum eiendeler 4.366.000
Sum opptjent egenkapital -2.555.000
Sum egenkapital -2.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.015.000
Sum langsiktig gjeld 1.387.000
Leverandørgjeld 789.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000
Sum kortsiktig gjeld 5.433.000
Sum gjeld og egenkapital 4.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.429.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -56.2
Resultatgrad -72.3
Rentedekningsgrad -48.1
Gjeldsgrad -2.8
Total kapitalrentabilitet -57.3
Signatur
30.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex