Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Bedandbreakfast Ltd
Juridisk navn:  Saga Bedandbreakfast Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22430485
Eilert Sundts Gate 39 Eilert Sundts Gate 39 Fax:
0259 Oslo 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 892508852
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/9/2008 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
13.22%
Resultat  
  
382.05%
Egenkapital  
  
370.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 4.686.000 4.139.000
Resultat: 110.000 -39.000
Egenkapital: 65.000 -24.000
Regnskap for  Saga Bedandbreakfast Ltd
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 4.686.000 4.139.000
Driftskostnader -4.563.000 -4.182.000
Driftsresultat 123.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 6.000
Finanskostnader -13.000 -3.000
Finans -12.000 3.000
Resultat før skatt 110.000 -39.000
Skattekostnad -21.000 0
Årsresultat 89.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 297.000 638.000
Sum eiendeler 297.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 -39.000
Sum egenkapital 65.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.679.000 4.139.000
Andre inntekter 6.000 0
Driftsinntekter 4.686.000 4.139.000
Varekostnad -348.000 -579.000
Lønninger -748.000 -145.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.467.000 -3.458.000
Driftskostnader -4.563.000 -4.182.000
Driftsresultat 123.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 6.000
Finanskostnader -13.000 -3.000
Finans -12.000 3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 89.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 174.000 133.000
Andre fordringer 3.000 70.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 121.000 434.000
Sum omløpsmidler 297.000 638.000
Sum eiendeler 297.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 -39.000
Sum egenkapital 65.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 18.000 116.000
Betalbar skatt 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 41.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 298.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.0
Soliditet 21.8 -3.8
Resultatgrad 2.6 -1.0
Rentedekningsgrad 9.5 -12.0
Gjeldsgrad 3.6 -27.6
Total kapitalrentabilitet 41.6 -5.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex