Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Autoprotect AS
Juridisk navn:  Saga Autoprotect AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22302240
Østre Aker Vei 209 Østre Aker Vei 209 Fax: 22308732
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961627478
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.54%
Resultat  
  
172.26%
Egenkapital  
  
9.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.005.000 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000
Resultat: 422.000 155.000 113.000 721.000 508.000
Egenkapital: 3.862.000 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000
Regnskap for  Saga Autoprotect AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.005.000 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000
Driftskostnader -40.455.000 -42.257.000 -39.012.000 -34.284.000 -35.443.000
Driftsresultat 550.000 252.000 49.000 796.000 624.000
Finansinntekter 28.000 12.000 177.000 47.000 50.000
Finanskostnader -157.000 -110.000 -112.000 -121.000 -166.000
Finans -129.000 -98.000 65.000 -74.000 -116.000
Resultat før skatt 422.000 155.000 113.000 721.000 508.000
Skattekostnad -95.000 -37.000 -9.000 -182.000 -153.000
Årsresultat 327.000 118.000 104.000 539.000 355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.240.000 5.547.000 5.673.000 5.385.000 4.556.000
Sum omløpsmidler 5.504.000 5.950.000 4.895.000 4.803.000 4.062.000
Sum eiendeler 10.744.000 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000
Sum opptjent egenkapital 3.762.000 3.436.000 3.318.000 3.214.000 2.675.000
Sum egenkapital 3.862.000 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000
Sum langsiktig gjeld 2.366.000 2.512.000 2.656.000 2.795.000 2.928.000
Sum kortsiktig gjeld 4.515.000 5.449.000 4.494.000 4.079.000 2.915.000
Sum gjeld og egenkapital 10.743.000 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.871.000 41.657.000 38.767.000 34.800.000 35.796.000
Andre inntekter 135.000 851.000 294.000 281.000 271.000
Driftsinntekter 41.005.000 42.508.000 39.061.000 35.081.000 36.067.000
Varekostnad -34.600.000 -35.417.000 -32.161.000 -27.671.000 -29.961.000
Lønninger -2.333.000 -3.320.000 -2.812.000 -2.834.000 -2.657.000
Avskrivning -251.000 -354.000 -324.000 -206.000 -149.000
Nedskrivning 0 -20.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.271.000 -3.146.000 -3.715.000 -3.573.000 -2.676.000
Driftskostnader -40.455.000 -42.257.000 -39.012.000 -34.284.000 -35.443.000
Driftsresultat 550.000 252.000 49.000 796.000 624.000
Finansinntekter 28.000 12.000 177.000 47.000 50.000
Finanskostnader -157.000 -110.000 -112.000 -121.000 -166.000
Finans -129.000 -98.000 65.000 -74.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 118.000 104.000 539.000 355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 17.000 13.000 17.000 108.000
Fast eiendom 3.851.000 3.851.000 3.851.000 3.851.000 3.851.000
Maskiner anlegg 797.000 1.052.000 1.100.000 887.000 218.000
Driftsløsøre 443.000 587.000 670.000 539.000 288.000
Sum varige driftsmidler 5.091.000 5.490.000 5.620.000 5.278.000 4.357.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 40.000 40.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 5.240.000 5.547.000 5.673.000 5.385.000 4.556.000
Varebeholdning 317.000 570.000 420.000 596.000 93.000
Kundefordringer 4.050.000 4.454.000 2.868.000 2.778.000 2.670.000
Andre fordringer 351.000 136.000 253.000 127.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 773.000 791.000 1.354.000 1.302.000 1.223.000
Sum omløpsmidler 5.504.000 5.950.000 4.895.000 4.803.000 4.062.000
Sum eiendeler 10.744.000 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000
Sum opptjent egenkapital 3.762.000 3.436.000 3.318.000 3.214.000 2.675.000
Sum egenkapital 3.862.000 3.536.000 3.418.000 3.314.000 2.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 166.000 158.000 148.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 2.366.000 2.512.000 2.656.000 2.795.000 2.928.000
Leverandørgjeld 2.715.000 3.915.000 2.995.000 2.912.000 1.641.000
Betalbar skatt 92.000 41.000 5.000 90.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 651.000 325.000 406.000 307.000 322.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.057.000 1.003.000 929.000 623.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 4.515.000 5.449.000 4.494.000 4.079.000 2.915.000
Sum gjeld og egenkapital 10.743.000 11.497.000 10.568.000 10.188.000 8.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 989.000 501.000 401.000 724.000 1.147.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1 1.4
Soliditet 35.9 30.8 32.3 32.5 32.2
Resultatgrad 1.3 0.6 0.1 2.3 1.7
Rentedekningsgrad 3.5 2.3 0.4 6.6 4.1
Gjeldsgrad 1.8 2.3 2.1 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 2.3 2.1 8.3 7.8
Signatur
23.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
KRISTIANSEN THOMAS
KRISTIANSEN PER
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex