Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Atrium Næring As
Juridisk navn:  Saga Atrium Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dampsaga Allé 4B Dampsaga Allé 4B Fax:
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 916821492
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 -7.000 -20.000 -20.000
Egenkapital: 4.000 4.000 10.000 10.000
Regnskap for  Saga Atrium Næring As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -7.000 -33.000 -33.000
Driftsresultat 0 -7.000 -33.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 13.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 13.000 13.000
Resultat før skatt 0 -7.000 -20.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 -7.000 -20.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 18.000 18.000
Sum eiendeler 4.000 4.000 18.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -26.000 -20.000 -20.000
Sum egenkapital 4.000 4.000 10.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 4.000 18.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -7.000 -33.000 -33.000
Driftskostnader 0 -7.000 -33.000 -33.000
Driftsresultat 0 -7.000 -33.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 13.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 13.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -7.000 -20.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 18.000 18.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 18.000 18.000
Sum eiendeler 4.000 4.000 18.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -26.000 -20.000 -20.000
Sum egenkapital 4.000 4.000 10.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 4.000 18.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 4.000 10.000 10.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0 0 2.3 2.3
Soliditet 1 1 55.6 55.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 0 -111.1 -111.1
Signatur
25.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex