Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga Aluminium As
Juridisk navn:  Saga Aluminium As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40095003
Skolmar 38 Skolmar 38 Fax:
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 911721384
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
85.31%
Resultat  
  
325.86%
Egenkapital  
  
141.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.246.000 19.560.000 19.079.000 17.694.000 15.479.000
Resultat: 786.000 -348.000 -46.000 -446.000 685.000
Egenkapital: 1.032.000 427.000 699.000 639.000 1.072.000
Regnskap for  Saga Aluminium As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.246.000 19.560.000 19.079.000 17.694.000 15.479.000
Driftskostnader -35.289.000 -19.739.000 -18.863.000 -17.988.000 -14.773.000
Driftsresultat 958.000 -178.000 215.000 -294.000 705.000
Finansinntekter 5.000 18.000 33.000 57.000 -19.000
Finanskostnader -177.000 -187.000 -293.000 -208.000 -2.000
Finans -172.000 -169.000 -260.000 -151.000 -21.000
Resultat før skatt 786.000 -348.000 -46.000 -446.000 685.000
Skattekostnad -181.000 76.000 106.000 12.000 -186.000
Årsresultat 605.000 -272.000 60.000 -433.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 244.000 241.000 219.000 289.000
Sum omløpsmidler 20.786.000 4.905.000 5.146.000 2.817.000 2.783.000
Sum eiendeler 20.830.000 5.149.000 5.387.000 3.036.000 3.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.002.000 397.000 669.000 609.000 1.042.000
Sum egenkapital 1.032.000 427.000 699.000 639.000 1.072.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 19.798.000 4.722.000 4.688.000 2.397.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 20.830.000 5.149.000 5.387.000 3.036.000 3.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.246.000 19.523.000 19.079.000 17.694.000 15.479.000
Andre inntekter 0 38.000 0 0 0
Driftsinntekter 36.246.000 19.560.000 19.079.000 17.694.000 15.479.000
Varekostnad -29.717.000 -13.149.000 -14.298.000 -15.610.000 -13.430.000
Lønninger -4.643.000 -4.765.000 -2.629.000 -1.634.000 -724.000
Avskrivning -19.000 -64.000 -63.000 -70.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.819.000 -2.055.000 -1.959.000 -1.141.000 -1.496.000
Driftskostnader -35.289.000 -19.739.000 -18.863.000 -17.988.000 -14.773.000
Driftsresultat 958.000 -178.000 215.000 -294.000 705.000
Finansinntekter 5.000 18.000 33.000 57.000 -19.000
Finanskostnader -177.000 -187.000 -293.000 -208.000 -2.000
Finans -172.000 -169.000 -260.000 -151.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 605.000 -272.000 60.000 -433.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 182.000 106.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 43.000 60.000 54.000 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 80.000 219.000 289.000
Sum varige driftsmidler 43.000 62.000 134.000 219.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 244.000 241.000 219.000 289.000
Varebeholdning 3.778.000 1.869.000 1.574.000 1.488.000 1.021.000
Kundefordringer 16.573.000 2.845.000 3.364.000 1.022.000 1.180.000
Andre fordringer 27.000 0 0 5.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 408.000 192.000 208.000 302.000 541.000
Sum omløpsmidler 20.786.000 4.905.000 5.146.000 2.817.000 2.783.000
Sum eiendeler 20.830.000 5.149.000 5.387.000 3.036.000 3.072.000
Sum opptjent egenkapital 1.002.000 397.000 669.000 609.000 1.042.000
Sum egenkapital 1.032.000 427.000 699.000 639.000 1.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.972.000 1.358.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Leverandørgjeld 13.223.000 1.907.000 1.728.000 1.700.000 1.866.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 -68.000
Skyldig offentlige avgifter 964.000 887.000 433.000 480.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 640.000 571.000 414.000 216.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 19.798.000 4.722.000 4.688.000 2.397.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 20.830.000 5.149.000 5.387.000 3.036.000 3.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 988.000 183.000 458.000 420.000 795.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.8 0.6 0.9
Soliditet 5 8.3 1 21.0 34.9
Resultatgrad 2.6 -0.9 1.1 -1.7 4.6
Rentedekningsgrad 5.4 0.7 -1.1 343.0
Gjeldsgrad 19.2 11.1 6.7 3.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.6 -3.1 4.6 -7.8 22.3
Signatur
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex