Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga AS
Juridisk navn:  Saga AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32783100
Industriveien 3 Industriveien 3 Fax: 32783105
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Buskerud Modum
Org.nr: 966857862
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 4/28/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Nesbyen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.76%
Resultat  
  
2.93%
Egenkapital  
  
-13.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.758.000 53.863.000 47.044.000 42.435.000 40.217.000
Resultat: 3.298.000 3.204.000 2.962.000 141.000 -484.000
Egenkapital: 4.853.000 5.623.000 5.593.000 5.515.000 5.471.000
Regnskap for  Saga AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.758.000 53.863.000 47.044.000 42.435.000 40.217.000
Driftskostnader -47.513.000 -50.754.000 -44.113.000 -42.249.000 -40.656.000
Driftsresultat 3.245.000 3.110.000 2.930.000 186.000 -438.000
Finansinntekter 83.000 129.000 90.000 48.000 53.000
Finanskostnader -30.000 -34.000 -58.000 -92.000 -100.000
Finans 53.000 95.000 32.000 -44.000 -47.000
Resultat før skatt 3.298.000 3.204.000 2.962.000 141.000 -484.000
Skattekostnad -768.000 -781.000 -760.000 -98.000 127.000
Årsresultat 2.530.000 2.424.000 2.202.000 44.000 -357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.862.000 2.174.000 2.919.000 3.361.000
Sum omløpsmidler 16.480.000 15.648.000 14.821.000 9.706.000 10.404.000
Sum eiendeler 18.232.000 17.510.000 16.995.000 12.625.000 13.765.000
Sum opptjent egenkapital 0 30.000 0 -1.038.000 -1.082.000
Sum egenkapital 4.853.000 5.623.000 5.593.000 5.515.000 5.471.000
Sum langsiktig gjeld 0 467.000 567.000 1.391.000 2.131.000
Sum kortsiktig gjeld 13.379.000 11.420.000 10.835.000 5.720.000 6.163.000
Sum gjeld og egenkapital 18.232.000 17.510.000 16.995.000 12.626.000 13.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.685.000 53.772.000 47.044.000 42.435.000 40.217.000
Andre inntekter 73.000 92.000 0 0 0
Driftsinntekter 50.758.000 53.863.000 47.044.000 42.435.000 40.217.000
Varekostnad -35.185.000 -38.042.000 -33.171.000 -30.793.000 -29.188.000
Lønninger -6.353.000 -6.330.000 -5.209.000 -5.657.000 -5.001.000
Avskrivning -383.000 -443.000 -453.000 -483.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.592.000 -5.939.000 -5.280.000 -5.316.000 -6.015.000
Driftskostnader -47.513.000 -50.754.000 -44.113.000 -42.249.000 -40.656.000
Driftsresultat 3.245.000 3.110.000 2.930.000 186.000 -438.000
Finansinntekter 83.000 129.000 90.000 48.000 53.000
Finanskostnader -30.000 -34.000 -58.000 -92.000 -100.000
Finans 53.000 95.000 32.000 -44.000 -47.000
Konsernbidrag 0 -2.394.000 -2.124.000 0 0
Utbytte -3.300.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.530.000 2.424.000 2.202.000 44.000 -357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 179.000 193.000 142.000 526.000 624.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.573.000 1.669.000 2.032.000 2.393.000 2.737.000
Sum varige driftsmidler 1.573.000 1.669.000 2.032.000 2.393.000 2.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.862.000 2.174.000 2.919.000 3.361.000
Varebeholdning 6.731.000 6.308.000 5.750.000 5.923.000 5.750.000
Kundefordringer 3.945.000 3.928.000 4.132.000 2.518.000 2.371.000
Andre fordringer 1.718.000 2.737.000 3.853.000 1.060.000 1.010.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.086.000 2.675.000 1.086.000 205.000 1.273.000
Sum omløpsmidler 16.480.000 15.648.000 14.821.000 9.706.000 10.404.000
Sum eiendeler 18.232.000 17.510.000 16.995.000 12.625.000 13.765.000
Sum opptjent egenkapital 0 30.000 0 -1.038.000 -1.082.000
Sum egenkapital 4.853.000 5.623.000 5.593.000 5.515.000 5.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 467.000 567.000 1.391.000 2.131.000
Leverandørgjeld 6.594.000 5.741.000 6.148.000 3.920.000 4.548.000
Betalbar skatt 754.000 75.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 822.000 781.000 1.061.000 652.000 565.000
Utbytte -3.300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.909.000 4.822.000 3.626.000 1.148.000 1.049.000
Sum kortsiktig gjeld 13.379.000 11.420.000 10.835.000 5.720.000 6.163.000
Sum gjeld og egenkapital 18.232.000 17.510.000 16.995.000 12.626.000 13.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.101.000 4.228.000 3.986.000 3.986.000 4.241.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 26.6 32.1 32.9 43.7 39.7
Resultatgrad 6.4 5.8 6.2 0.4 -1.1
Rentedekningsgrad 108.2 91.5 50.5 2.5 -3.9
Gjeldsgrad 2.8 2.1 2 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.3 18.5 17.8 1.9 -2.8
Signatur
19.06.2019
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2010
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex