Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga 2 AS
Juridisk navn:  Saga 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21555180
Postboks 1387 Vika C/O Cicerone Regnskap As Pilestredet 15B Fax: 22008191
0114 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988969796
Aksjekapital: 184.935 NOK
Etableringsdato: 9/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: E-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.26%
Resultat  
  
-15.86%
Egenkapital  
  
49.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.240.000 4.229.000 4.211.000 3.252.000 2.804.000
Resultat: 1.581.000 1.879.000 1.739.000 444.000 658.000
Egenkapital: 3.626.000 2.421.000 1.289.000 299.000 793.000
Regnskap for  Saga 2 AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.240.000 4.229.000 4.211.000 3.252.000 2.804.000
Driftskostnader -2.399.000 -2.053.000 -2.154.000 -2.380.000 -1.609.000
Driftsresultat 1.841.000 2.175.000 2.057.000 873.000 1.194.000
Finansinntekter 3.000 9.000 36.000 261.000 53.000
Finanskostnader -263.000 -306.000 -353.000 -690.000 -590.000
Finans -260.000 -297.000 -317.000 -429.000 -537.000
Resultat før skatt 1.581.000 1.879.000 1.739.000 444.000 658.000
Skattekostnad -377.000 -447.000 -423.000 -120.000 -163.000
Årsresultat 1.205.000 1.432.000 1.316.000 324.000 495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.246.000 11.666.000 10.702.000 18.857.000 17.958.000
Sum omløpsmidler 69.000 599.000 916.000 277.000 1.771.000
Sum eiendeler 11.315.000 12.265.000 11.618.000 19.134.000 19.729.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 2.123.000 991.000 0 495.000
Sum egenkapital 3.626.000 2.421.000 1.289.000 299.000 793.000
Sum langsiktig gjeld 7.140.000 8.940.000 9.308.000 17.719.000 18.600.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 904.000 1.020.000 1.117.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 11.314.000 12.266.000 11.618.000 19.135.000 19.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.804.000
Andre inntekter 4.240.000 4.229.000 4.211.000 3.252.000 0
Driftsinntekter 4.240.000 4.229.000 4.211.000 3.252.000 2.804.000
Varekostnad -1.367.000 -998.000 -1.046.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -590.000 -478.000 -462.000 -451.000 -288.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -577.000 -646.000 -1.929.000 -1.321.000
Driftskostnader -2.399.000 -2.053.000 -2.154.000 -2.380.000 -1.609.000
Driftsresultat 1.841.000 2.175.000 2.057.000 873.000 1.194.000
Finansinntekter 3.000 9.000 36.000 261.000 53.000
Finanskostnader -263.000 -306.000 -353.000 -690.000 -590.000
Finans -260.000 -297.000 -317.000 -429.000 -537.000
Konsernbidrag 0 0 0 -273.000 0
Utbytte 0 -300.000 -325.000 -546.000 0
Årsresultat 1.205.000 1.432.000 1.316.000 324.000 495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.246.000 11.666.000 10.702.000 11.139.000 10.985.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 11.246.000 11.666.000 10.702.000 11.139.000 10.988.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 7.718.000 6.970.000
Sum anleggsmidler 11.246.000 11.666.000 10.702.000 18.857.000 17.958.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 93.000 52.000 0 36.000
Andre fordringer 24.000 12.000 2.000 122.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 455.000 861.000 155.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 69.000 599.000 916.000 277.000 1.771.000
Sum eiendeler 11.315.000 12.265.000 11.618.000 19.134.000 19.729.000
Sum opptjent egenkapital 3.327.000 2.123.000 991.000 0 495.000
Sum egenkapital 3.626.000 2.421.000 1.289.000 299.000 793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 537.000 575.000 576.000 619.000 600.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.140.000 8.940.000 9.308.000 17.719.000 18.600.000
Leverandørgjeld 124.000 96.000 100.000 97.000 80.000
Betalbar skatt 415.000 448.000 467.000 0 121.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -35.000 3.000 0 0
Utbytte 0 -300.000 -325.000 -546.000 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 96.000 126.000 474.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 904.000 1.020.000 1.117.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 11.314.000 12.266.000 11.618.000 19.135.000 19.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -479.000 -305.000 -104.000 -840.000 1.436.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7 0.9 0.2 5.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.7 0.9 0.3 5.3
Soliditet 3 19.7 11.1 1.6 4.0
Resultatgrad 43.4 51.4 48.8 26.8 42.6
Rentedekningsgrad 7 7.1 5.9 1.6 2.1
Gjeldsgrad 2.1 4.1 8.0 63.0 23.9
Total kapitalrentabilitet 16.3 17.8 18.0 5.9 6.3
Signatur
21.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2013
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex