Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga 28 AS
Juridisk navn:  Saga 28 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38265884
Postboks 519 Leirvikodden 7 Fax:
4504 Mandal 4513 Mandal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Mandal
Org.nr: 961735971
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
123.96%
Resultat  
  
-197.35%
Egenkapital  
  
-10.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.402.000 626.000 464.000 455.000 358.000
Resultat: -147.000 151.000 79.000 61.000 6.000
Egenkapital: 1.501.000 1.678.000 1.560.000 1.496.000 1.437.000
Regnskap for  Saga 28 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.402.000 626.000 464.000 455.000 358.000
Driftskostnader -1.102.000 -413.000 -279.000 -337.000 -311.000
Driftsresultat 300.000 213.000 185.000 118.000 47.000
Finansinntekter 39.000 25.000 0 24.000 0
Finanskostnader -486.000 -88.000 -106.000 -81.000 -42.000
Finans -447.000 -63.000 -106.000 -57.000 -42.000
Resultat før skatt -147.000 151.000 79.000 61.000 6.000
Skattekostnad -30.000 -33.000 -16.000 -2.000 -7.000
Årsresultat -177.000 118.000 63.000 59.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.813.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.195.000
Sum omløpsmidler 494.000 1.072.000 1.086.000 1.071.000 2.733.000
Sum eiendeler 6.307.000 3.767.000 3.781.000 3.766.000 3.928.000
Sum opptjent egenkapital 1.401.000 1.578.000 1.460.000 1.396.000 1.337.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.678.000 1.560.000 1.496.000 1.437.000
Sum langsiktig gjeld 3.152.000 1.492.000 1.610.000 1.682.000 1.746.000
Sum kortsiktig gjeld 1.653.000 597.000 612.000 588.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 6.306.000 3.767.000 3.782.000 3.766.000 3.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 18.000
Andre inntekter 1.402.000 626.000 464.000 455.000 340.000
Driftsinntekter 1.402.000 626.000 464.000 455.000 358.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.101.000 -413.000 -279.000 -337.000 -311.000
Driftskostnader -1.102.000 -413.000 -279.000 -337.000 -311.000
Driftsresultat 300.000 213.000 185.000 118.000 47.000
Finansinntekter 39.000 25.000 0 24.000 0
Finanskostnader -486.000 -88.000 -106.000 -81.000 -42.000
Finans -447.000 -63.000 -106.000 -57.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -177.000 118.000 63.000 59.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.813.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.195.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.813.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.195.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.813.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.195.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000 1.480.000
Andre fordringer 363.000 422.000 309.000 298.000 320.000
Sum investeringer 0 563.000 561.000 564.000 561.000
Kasse, bank 131.000 87.000 216.000 195.000 372.000
Sum omløpsmidler 494.000 1.072.000 1.086.000 1.071.000 2.733.000
Sum eiendeler 6.307.000 3.767.000 3.781.000 3.766.000 3.928.000
Sum opptjent egenkapital 1.401.000 1.578.000 1.460.000 1.396.000 1.337.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.678.000 1.560.000 1.496.000 1.437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 107.000 140.000 182.000 246.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.152.000 1.492.000 1.610.000 1.682.000 1.746.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 55.000 65.000 58.000 66.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.598.000 532.000 553.000 522.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 1.653.000 597.000 612.000 588.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 6.306.000 3.767.000 3.782.000 3.766.000 3.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.159.000 475.000 474.000 483.000 1.988.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.8 1.8 1.8 3.7
Likviditetsgrad 2 0.3 1.8 1.8 1.9 3.7
Soliditet 23.8 44.5 41.2 39.7 36.6
Resultatgrad 21.4 3 39.9 25.9 13.1
Rentedekningsgrad 0.6 2.4 1.7 1.8 1.1
Gjeldsgrad 3.2 1.2 1.4 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.3 4.9 3.8 1.2
Signatur
01.11.2011
JENS JACOB KJOS-HANSSEN
Prokurister
01.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
JENS JACOB KJOS-HANSSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex