Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saga - Senter For Fotografi - As
Juridisk navn:  Saga - Senter For Fotografi - As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95476966
Sundsøya 11 Sundsøya 11 Fax:
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Inderøy
Org.nr: 897963302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.39%
Resultat  
  
-50.38%
Egenkapital  
  
-19.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 762.000 672.000 628.000 613.000 572.000
Resultat: -197.000 -131.000 -106.000 -158.000 -158.000
Egenkapital: -1.212.000 -1.015.000 -884.000 -779.000 -621.000
Regnskap for  Saga - Senter For Fotografi - As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 762.000 672.000 628.000 613.000 572.000
Driftskostnader -699.000 -636.000 -570.000 -607.000 -565.000
Driftsresultat 63.000 36.000 58.000 6.000 7.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -263.000 -170.000 -166.000 -167.000 -167.000
Finans -260.000 -167.000 -163.000 -164.000 -164.000
Resultat før skatt -197.000 -131.000 -106.000 -158.000 -158.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -131.000 -106.000 -158.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.150.000 2.517.000 2.655.000 3.343.000 3.505.000
Sum omløpsmidler 213.000 29.000 157.000 38.000 31.000
Sum eiendeler 4.363.000 2.546.000 2.812.000 3.381.000 3.536.000
Sum opptjent egenkapital -1.316.000 -1.120.000 -989.000 -883.000 -725.000
Sum egenkapital -1.212.000 -1.015.000 -884.000 -779.000 -621.000
Sum langsiktig gjeld 5.055.000 2.972.000 3.065.000 3.621.000 3.634.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 589.000 632.000 538.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 4.364.000 2.546.000 2.813.000 3.381.000 3.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 606.000 602.000 578.000 579.000 518.000
Andre inntekter 156.000 70.000 50.000 34.000 54.000
Driftsinntekter 762.000 672.000 628.000 613.000 572.000
Varekostnad -117.000 -108.000 -109.000 -129.000 -112.000
Lønninger -41.000 -46.000 -27.000 -28.000 -8.000
Avskrivning -176.000 -138.000 -160.000 -162.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -365.000 -344.000 -274.000 -288.000 -283.000
Driftskostnader -699.000 -636.000 -570.000 -607.000 -565.000
Driftsresultat 63.000 36.000 58.000 6.000 7.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -263.000 -170.000 -166.000 -167.000 -167.000
Finans -260.000 -167.000 -163.000 -164.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -131.000 -106.000 -158.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.073.000 2.424.000 2.546.000 3.218.000 3.364.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 85.000 101.000 117.000 133.000
Sum varige driftsmidler 4.142.000 2.509.000 2.647.000 3.335.000 3.497.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 4.150.000 2.517.000 2.655.000 3.343.000 3.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 2.000
Kundefordringer 163.000 24.000 157.000 38.000 27.000
Andre fordringer 0 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 213.000 29.000 157.000 38.000 31.000
Sum eiendeler 4.363.000 2.546.000 2.812.000 3.381.000 3.536.000
Sum opptjent egenkapital -1.316.000 -1.120.000 -989.000 -883.000 -725.000
Sum egenkapital -1.212.000 -1.015.000 -884.000 -779.000 -621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.055.000 2.972.000 3.065.000 3.621.000 3.634.000
Leverandørgjeld 46.000 60.000 36.000 43.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 15.000 6.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 528.000 581.000 489.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 589.000 632.000 538.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 4.364.000 2.546.000 2.813.000 3.381.000 3.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -307.000 -560.000 -475.000 -500.000 -492.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.2 0.1 0.1
Soliditet -27.8 -39.9 -31.4 -23.0 -17.6
Resultatgrad 8.3 5.4 9.2 1.0 1.2
Rentedekningsgrad 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Gjeldsgrad -4.6 -3.5 -4.2 -5.3 -6.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 1.5 2.2 0.3 0.3
Signatur
28.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex