Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag Utvikling AS
Juridisk navn:  Sag Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91381484
Nesvegen 17E Nesvegen 17E Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 988889741
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
760.36%
Egenkapital  
  
127.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 25.000 28.000 14.000 1.125.000
Resultat: 2.366.000 275.000 257.000 2.186.000 1.567.000
Egenkapital: 1.152.000 506.000 1.231.000 2.474.000 2.639.000
Regnskap for  Sag Utvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 25.000 28.000 14.000 1.125.000
Driftskostnader -108.000 -108.000 -127.000 -157.000 -187.000
Driftsresultat -108.000 -83.000 -100.000 -143.000 938.000
Finansinntekter 2.474.000 358.000 356.000 2.329.000 630.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.474.000 358.000 356.000 2.328.000 630.000
Resultat før skatt 2.366.000 275.000 257.000 2.186.000 1.567.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -270.000
Årsresultat 2.366.000 275.000 257.000 2.186.000 1.298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 461.000 813.000 772.000 765.000 1.976.000
Sum omløpsmidler 2.693.000 693.000 459.000 1.702.000 1.990.000
Sum eiendeler 3.154.000 1.506.000 1.231.000 2.467.000 3.966.000
Sum opptjent egenkapital 1.122.000 256.000 981.000 2.224.000 2.389.000
Sum egenkapital 1.152.000 506.000 1.231.000 2.474.000 2.639.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.002.000 1.000.000 0 -7.000 1.327.000
Sum gjeld og egenkapital 3.154.000 1.506.000 1.231.000 2.467.000 3.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 25.000 28.000 14.000 252.000
Andre inntekter 0 0 0 0 872.000
Driftsinntekter 0 25.000 28.000 14.000 1.125.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -108.000 -127.000 -157.000 -187.000
Driftskostnader -108.000 -108.000 -127.000 -157.000 -187.000
Driftsresultat -108.000 -83.000 -100.000 -143.000 938.000
Finansinntekter 2.474.000 358.000 356.000 2.329.000 630.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.474.000 358.000 356.000 2.328.000 630.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 2.366.000 275.000 257.000 2.186.000 1.298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 461.000 813.000 772.000 765.000 1.976.000
Sum anleggsmidler 461.000 813.000 772.000 765.000 1.976.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 965.000
Andre fordringer 1.201.000 3.000 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.492.000 690.000 453.000 1.702.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 2.693.000 693.000 459.000 1.702.000 1.990.000
Sum eiendeler 3.154.000 1.506.000 1.231.000 2.467.000 3.966.000
Sum opptjent egenkapital 1.122.000 256.000 981.000 2.224.000 2.389.000
Sum egenkapital 1.152.000 506.000 1.231.000 2.474.000 2.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 270.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 -7.000 40.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000.000 1.000.000 0 0 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 2.002.000 1.000.000 0 -7.000 1.327.000
Sum gjeld og egenkapital 3.154.000 1.506.000 1.231.000 2.467.000 3.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 691.000 -307.000 459.000 1.709.000 663.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 -243.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 0 -243.1 1.5
Soliditet 36.5 33.6 1 100.3 66.5
Resultatgrad -357.1 -1021.4 83.4
Rentedekningsgrad 2186.0
Gjeldsgrad 1.7 2 0 0.0 0.5
Total kapitalrentabilitet 7 18.3 20.8 88.6 39.5
Signatur
29.01.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex