Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag Norge
Juridisk navn:  Sag Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23119100
C/O Bdo Advokater As Postboks 1704 Vika C/O Bdo Advokater As Munkedamsveien 45 Fax:
0121 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913504674
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/7/2014 7
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Sag Norge
Resultat 2015 2014
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 224.000 26.000
Sum eiendeler 224.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 224.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 224.000 26.000
Sum omløpsmidler 224.000 26.000
Sum eiendeler 224.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 224.000 26.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 0.0 0.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.0 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex