Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag Holding AS
Juridisk navn:  Sag Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjøtveit Sjøtveit Fax:
3650 Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd
Fylke: Kommune:
Telemark Tinn
Org.nr: 989171984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
305.31%
Egenkapital  
  
42.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.587.000 885.000 285.000 287.000 588.000
Egenkapital: 238.000 167.000 282.000 197.000 310.000
Regnskap for  Sag Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 3.602.000 900.000 301.000 302.000 603.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.602.000 900.000 301.000 302.000 603.000
Resultat før skatt 3.587.000 885.000 285.000 287.000 588.000
Skattekostnad -16.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.571.000 885.000 285.000 287.000 588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum omløpsmidler 3.686.000 1.100.000 615.000 529.000 1.043.000
Sum eiendeler 3.753.000 1.167.000 682.000 596.000 1.110.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 67.000 182.000 97.000 210.000
Sum egenkapital 238.000 167.000 282.000 197.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 1.000.000 400.000 400.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 3.754.000 1.167.000 682.000 597.000 1.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 3.602.000 900.000 301.000 302.000 603.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.602.000 900.000 301.000 302.000 603.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -1.000.000 -200.000 -400.000 -800.000
Årsresultat 3.571.000 885.000 285.000 287.000 588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.600.000 900.000 600.000 300.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 200.000 15.000 229.000 443.000
Sum omløpsmidler 3.686.000 1.100.000 615.000 529.000 1.043.000
Sum eiendeler 3.753.000 1.167.000 682.000 596.000 1.110.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 67.000 182.000 97.000 210.000
Sum egenkapital 238.000 167.000 282.000 197.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 16.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -1.000.000 -200.000 -400.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 3.500.000 1.000.000 400.000 400.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 1.000.000 400.000 400.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 3.754.000 1.167.000 682.000 597.000 1.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000 100.000 215.000 129.000 243.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.5 1.4 1.4
Soliditet 6.3 14.3 41.3 33.0 27.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.8 6 1.4 2.0 2.6
Total kapitalrentabilitet 95.6 75.8 41.9 48.1 53.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex