Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag Eiendom AS
Juridisk navn:  Sag Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trondheimsvegen - Jessheim 500 Trondheimsvegen - Jessheim 500 Fax:
2067 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 991772774
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nlp holding as
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.57%
Resultat  
  
7.56%
Egenkapital  
  
12.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.849.000 1.735.000 1.693.000 1.139.000 1.142.000
Resultat: 1.423.000 1.323.000 1.350.000 788.000 705.000
Egenkapital: 10.990.000 9.803.000 9.074.000 7.959.000 7.164.000
Regnskap for  Sag Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.849.000 1.735.000 1.693.000 1.139.000 1.142.000
Driftskostnader -449.000 -434.000 -349.000 -354.000 -374.000
Driftsresultat 1.400.000 1.301.000 1.345.000 786.000 769.000
Finansinntekter 22.000 22.000 6.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -67.000
Finans 22.000 22.000 6.000 1.000 -63.000
Resultat før skatt 1.423.000 1.323.000 1.350.000 788.000 705.000
Skattekostnad -236.000 -221.000 -235.000 7.000 -190.000
Årsresultat 1.187.000 1.102.000 1.115.000 794.000 515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.294.000 12.803.000 11.493.000 11.062.000 10.781.000
Sum omløpsmidler 258.000 151.000 847.000 329.000 375.000
Sum eiendeler 13.552.000 12.954.000 12.340.000 11.391.000 11.156.000
Sum opptjent egenkapital 3.181.000 1.994.000 1.265.000 149.000 -645.000
Sum egenkapital 10.990.000 9.803.000 9.074.000 7.959.000 7.164.000
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 2.215.000 2.461.000 2.753.000 3.405.000
Sum kortsiktig gjeld 557.000 936.000 805.000 680.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 13.552.000 12.954.000 12.340.000 11.391.000 11.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.849.000 1.735.000 1.693.000 1.139.000 1.142.000
Driftsinntekter 1.849.000 1.735.000 1.693.000 1.139.000 1.142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -192.000 -192.000 -192.000 -192.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -242.000 -157.000 -162.000 -182.000
Driftskostnader -449.000 -434.000 -349.000 -354.000 -374.000
Driftsresultat 1.400.000 1.301.000 1.345.000 786.000 769.000
Finansinntekter 22.000 22.000 6.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -67.000
Finans 22.000 22.000 6.000 1.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.187.000 1.102.000 1.115.000 794.000 515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.014.000 10.205.000 10.397.000 10.589.000 10.781.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.014.000 10.205.000 10.397.000 10.589.000 10.781.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.280.000 2.598.000 1.096.000 473.000 0
Sum anleggsmidler 13.294.000 12.803.000 11.493.000 11.062.000 10.781.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 120.000 794.000 317.000 259.000
Andre fordringer 0 0 9.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 31.000 44.000 4.000 109.000
Sum omløpsmidler 258.000 151.000 847.000 329.000 375.000
Sum eiendeler 13.552.000 12.954.000 12.340.000 11.391.000 11.156.000
Sum opptjent egenkapital 3.181.000 1.994.000 1.265.000 149.000 -645.000
Sum egenkapital 10.990.000 9.803.000 9.074.000 7.959.000 7.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.005.000 2.215.000 2.461.000 2.753.000 3.221.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 2.215.000 2.461.000 2.753.000 3.405.000
Leverandørgjeld 16.000 8.000 0 -7.000 11.000
Betalbar skatt 447.000 350.000 526.000 462.000 496.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 16.000 152.000 61.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 563.000 127.000 164.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 557.000 936.000 805.000 680.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 13.552.000 12.954.000 12.340.000 11.391.000 11.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -299.000 -785.000 42.000 -351.000 -211.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 1.1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 1.1 0.5 0.7
Soliditet 81.1 75.7 73.5 69.9 64.2
Resultatgrad 75.7 7 79.4 69.0 67.3
Rentedekningsgrad 263.3 11.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 10.2 10.9 6.9 6.9
Signatur
08.01.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex