Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag Adolf Gundersen As
Juridisk navn:  Sag Adolf Gundersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skarestrand 30B Skarestrand 30B Fax:
4812 Kongshavn 4812 Kongshavn
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 913344235
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88.03%
Egenkapital  
  
-6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 37.000 6.000 437.000
Resultat: 1.475.000 12.326.000 -1.169.000 -44.000 307.000
Egenkapital: 9.727.000 10.365.000 -959.000 210.000 254.000
Regnskap for  Sag Adolf Gundersen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 37.000 6.000 437.000
Driftskostnader -33.000 -37.000 -8.000 -25.000 -129.000
Driftsresultat -33.000 -38.000 29.000 -19.000 308.000
Finansinntekter 1.509.000 12.379.000 -1.185.000 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 -14.000 -25.000 -1.000
Finans 1.509.000 12.364.000 -1.199.000 -25.000 -1.000
Resultat før skatt 1.475.000 12.326.000 -1.169.000 -44.000 307.000
Skattekostnad -13.000 -2.000 0 0 -83.000
Årsresultat 1.462.000 12.324.000 -1.169.000 -44.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.353.000 5.430.000 948.000 2.240.000 1.500.000
Sum omløpsmidler 3.387.000 5.938.000 130.000 84.000 56.000
Sum eiendeler 9.740.000 11.368.000 1.078.000 2.324.000 1.556.000
Sum opptjent egenkapital 9.697.000 10.335.000 -989.000 180.000 224.000
Sum egenkapital 9.727.000 10.365.000 -959.000 210.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 1.003.000 2.037.000 2.113.000 1.302.000
Sum gjeld og egenkapital 9.740.000 11.368.000 1.078.000 2.323.000 1.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 37.000 6.000 437.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 37.000 6.000 437.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -5.000
Lønninger 0 -18.000 0 -2.000 -15.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -19.000 -8.000 -22.000 -109.000
Driftskostnader -33.000 -37.000 -8.000 -25.000 -129.000
Driftsresultat -33.000 -38.000 29.000 -19.000 308.000
Finansinntekter 1.509.000 12.379.000 -1.185.000 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 -14.000 -25.000 -1.000
Finans 1.509.000 12.364.000 -1.199.000 -25.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.462.000 12.324.000 -1.169.000 -44.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.353.000 5.430.000 948.000 2.240.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 6.353.000 5.430.000 948.000 2.240.000 1.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 757.000 733.000 98.000 70.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.630.000 5.205.000 32.000 15.000 30.000
Sum omløpsmidler 3.387.000 5.938.000 130.000 84.000 56.000
Sum eiendeler 9.740.000 11.368.000 1.078.000 2.324.000 1.556.000
Sum opptjent egenkapital 9.697.000 10.335.000 -989.000 180.000 224.000
Sum egenkapital 9.727.000 10.365.000 -959.000 210.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 2.000 0 0 83.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000.000 2.037.000 2.113.000 1.219.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 1.003.000 2.037.000 2.113.000 1.302.000
Sum gjeld og egenkapital 9.740.000 11.368.000 1.078.000 2.323.000 1.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.374.000 4.935.000 -1.907.000 -2.029.000 -1.246.000
Likviditetsgrad 1 260.5 5.9 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 260.5 5.9 0.1 0.1 0.1
Soliditet 99.9 91.2 9.0 16.3
Resultatgrad 78.4 -316.7 70.5
Rentedekningsgrad -2.5 2.1 -0.8 308.0
Gjeldsgrad 0 0.1 -2.1 10.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 108.6 -107.2 -0.8 19.8
Signatur
11.03.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex