Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sag AS
Juridisk navn:  Sag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95073373
Kjerringteigen 6 Kjerringteigen 6 Fax:
3733 Skien 3733 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 989028367
Aksjekapital: 1.092.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
336.75%
Egenkapital  
  
23.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.350.000 996.000 6.982.000 5.531.000 1.396.000
Egenkapital: 19.678.000 15.928.000 14.931.000 8.447.000 4.384.000
Regnskap for  Sag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -18.000 -36.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -18.000 -36.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 4.474.000 1.192.000 7.170.000 5.537.000 1.402.000
Finanskostnader -112.000 -178.000 -151.000 0 0
Finans 4.362.000 1.014.000 7.019.000 5.537.000 1.402.000
Resultat før skatt 4.350.000 996.000 6.982.000 5.531.000 1.396.000
Skattekostnad 0 0 2.000 -10.000 -29.000
Årsresultat 4.350.000 996.000 6.984.000 5.521.000 1.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.746.000 15.746.000 22.053.000 1.900.000 1.913.000
Sum omløpsmidler 5.892.000 3.631.000 2.907.000 7.567.000 3.211.000
Sum eiendeler 21.638.000 19.377.000 24.960.000 9.467.000 5.124.000
Sum opptjent egenkapital 18.586.000 14.836.000 13.839.000 7.355.000 3.334.000
Sum egenkapital 19.678.000 15.928.000 14.931.000 8.447.000 4.384.000
Sum langsiktig gjeld 1.937.000 3.412.000 9.445.000 2.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 38.000 585.000 1.019.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 21.639.000 19.378.000 24.961.000 9.468.000 5.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -18.000 -36.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -13.000 -18.000 -36.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -18.000 -36.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 4.474.000 1.192.000 7.170.000 5.537.000 1.402.000
Finanskostnader -112.000 -178.000 -151.000 0 0
Finans 4.362.000 1.014.000 7.019.000 5.537.000 1.402.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -500.000 -1.500.000 -700.000
Årsresultat 4.350.000 996.000 6.984.000 5.521.000 1.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.746.000 15.746.000 22.053.000 1.900.000 1.913.000
Sum anleggsmidler 15.746.000 15.746.000 22.053.000 1.900.000 1.913.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 451.000 2.631.000 607.000 2.053.000 1.881.000
Sum omløpsmidler 5.892.000 3.631.000 2.907.000 7.567.000 3.211.000
Sum eiendeler 21.638.000 19.377.000 24.960.000 9.467.000 5.124.000
Sum opptjent egenkapital 18.586.000 14.836.000 13.839.000 7.355.000 3.334.000
Sum egenkapital 19.678.000 15.928.000 14.931.000 8.447.000 4.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.937.000 3.412.000 9.445.000 2.000 11.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 19.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -500.000 -1.500.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 24.000 38.000 85.000 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 38.000 585.000 1.019.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 21.639.000 19.378.000 24.961.000 9.468.000 5.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.868.000 3.593.000 2.322.000 6.548.000 2.482.000
Likviditetsgrad 1 245.5 95.6 5 7.4 4.4
Likviditetsgrad 2 245.5 95.6 5 7.5 4.5
Soliditet 90.9 82.2 59.8 89.2 85.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.6 6.1 28.6 58.4 27.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex