Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haveli Asker AS
Juridisk navn:  S&s Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66784200
Knut Askers Vei 26 Knut Askers Vei 26 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 896262572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/12/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oslo Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.95%
Resultat  
  
-16.74%
Egenkapital  
  
147.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.431.000 5.175.000 4.548.000 3.730.000 3.604.000
Resultat: 547.000 657.000 366.000 -176.000 -142.000
Egenkapital: 685.000 277.000 -227.000 -524.000 -349.000
Regnskap for  Haveli Asker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.431.000 5.175.000 4.548.000 3.730.000 3.604.000
Driftskostnader -4.885.000 -4.519.000 -4.180.000 -3.900.000 -3.746.000
Driftsresultat 547.000 657.000 368.000 -170.000 -141.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 547.000 657.000 366.000 -176.000 -142.000
Skattekostnad -139.000 -153.000 -69.000 0 -6.000
Årsresultat 408.000 504.000 297.000 -176.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 422.000 341.000 96.000 118.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.414.000 942.000 512.000 535.000
Sum eiendeler 1.999.000 1.755.000 1.038.000 630.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 162.000 -342.000 -639.000 -464.000
Sum egenkapital 685.000 277.000 -227.000 -524.000 -349.000
Sum langsiktig gjeld 236.000 472.000 567.000 597.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.006.000 698.000 558.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.998.000 1.755.000 1.038.000 631.000 806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.251.000 4.995.000 4.317.000 3.730.000 3.604.000
Andre inntekter 181.000 180.000 231.000 0 0
Driftsinntekter 5.431.000 5.175.000 4.548.000 3.730.000 3.604.000
Varekostnad -1.421.000 -1.332.000 -1.148.000 -969.000 -984.000
Lønninger -2.255.000 -2.097.000 -1.902.000 -1.708.000 -1.587.000
Avskrivning -101.000 -65.000 -22.000 -253.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.108.000 -1.025.000 -1.108.000 -970.000 -926.000
Driftskostnader -4.885.000 -4.519.000 -4.180.000 -3.900.000 -3.746.000
Driftsresultat 547.000 657.000 368.000 -170.000 -141.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 408.000 504.000 297.000 -176.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 422.000 341.000 96.000 118.000 271.000
Sum varige driftsmidler 422.000 341.000 96.000 118.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 422.000 341.000 96.000 118.000 271.000
Varebeholdning 77.000 91.000 75.000 72.000 94.000
Kundefordringer 0 0 14.000 10.000 32.000
Andre fordringer 0 0 7.000 34.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.500.000 1.323.000 846.000 396.000 398.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.414.000 942.000 512.000 535.000
Sum eiendeler 1.999.000 1.755.000 1.038.000 630.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 162.000 -342.000 -639.000 -464.000
Sum egenkapital 685.000 277.000 -227.000 -524.000 -349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 236.000 472.000 567.000 597.000 750.000
Leverandørgjeld 134.000 29.000 44.000 12.000 33.000
Betalbar skatt 139.000 153.000 69.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 274.000 233.000 194.000 141.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 591.000 391.000 404.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.006.000 698.000 558.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 1.998.000 1.755.000 1.038.000 631.000 806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 408.000 244.000 -46.000 130.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 0.8 1.1
Soliditet 34.3 15.8 -21.9 -83.0 -43.3
Resultatgrad 10.1 12.7 8.1 -4.6 -3.9
Rentedekningsgrad 1 -28.3 -141.0
Gjeldsgrad 1.9 5.3 -5.6 -2.2 -3.3
Total kapitalrentabilitet 27.4 37.5 35.5 -26.9 -17.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex