Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
S Solem As
Juridisk navn:  S Solem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72486300
Fannremsflata 21 Fannremsflata 21 Fax: 72486141
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 939361324
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/15/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jarle solem oljeforretning as
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Optimal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.73%
Resultat  
  
-35.34%
Egenkapital  
  
8.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000 19.044.000
Resultat: 796.000 1.231.000 688.000 1.196.000 1.009.000
Egenkapital: 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000 4.853.000
Regnskap for  S Solem As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000 19.044.000
Driftskostnader -21.153.000 -18.324.000 -16.952.000 -15.265.000 -18.140.000
Driftsresultat 1.034.000 1.359.000 808.000 1.283.000 904.000
Finansinntekter 39.000 27.000 26.000 42.000 200.000
Finanskostnader -276.000 -155.000 -146.000 -129.000 -95.000
Finans -237.000 -128.000 -120.000 -87.000 105.000
Resultat før skatt 796.000 1.231.000 688.000 1.196.000 1.009.000
Skattekostnad -155.000 -275.000 -151.000 -296.000 -242.000
Årsresultat 641.000 956.000 537.000 900.000 767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.475.000 6.979.000 8.515.000 6.697.000 4.551.000
Sum omløpsmidler 4.762.000 8.239.000 5.222.000 3.966.000 4.483.000
Sum eiendeler 23.237.000 15.218.000 13.737.000 10.663.000 9.034.000
Sum opptjent egenkapital 7.387.000 6.746.000 5.790.000 5.253.000 4.353.000
Sum egenkapital 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000 4.853.000
Sum langsiktig gjeld 13.293.000 3.762.000 4.902.000 3.080.000 2.140.000
Sum kortsiktig gjeld 2.058.000 4.210.000 2.544.000 1.831.000 2.041.000
Sum gjeld og egenkapital 23.238.000 15.218.000 13.736.000 10.664.000 9.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.398.000 16.530.000 14.589.000 14.323.000 18.400.000
Andre inntekter 3.789.000 3.153.000 3.171.000 2.224.000 644.000
Driftsinntekter 22.187.000 19.682.000 17.760.000 16.547.000 19.044.000
Varekostnad -15.767.000 -13.641.000 -11.952.000 -11.605.000 -14.961.000
Lønninger -1.791.000 -1.813.000 -1.640.000 -1.436.000 -1.181.000
Avskrivning -1.455.000 -1.193.000 -1.023.000 -700.000 -493.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.140.000 -1.677.000 -2.337.000 -1.524.000 -1.505.000
Driftskostnader -21.153.000 -18.324.000 -16.952.000 -15.265.000 -18.140.000
Driftsresultat 1.034.000 1.359.000 808.000 1.283.000 904.000
Finansinntekter 39.000 27.000 26.000 42.000 200.000
Finanskostnader -276.000 -155.000 -146.000 -129.000 -95.000
Finans -237.000 -128.000 -120.000 -87.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 641.000 956.000 537.000 900.000 767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.298.000 5.379.000 6.832.000 5.156.000 75.000
Driftsløsøre 2.436.000 259.000 342.000 190.000 3.135.000
Sum varige driftsmidler 9.734.000 5.638.000 7.174.000 5.346.000 3.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.741.000 1.341.000 1.341.000 1.351.000 1.341.000
Sum anleggsmidler 18.475.000 6.979.000 8.515.000 6.697.000 4.551.000
Varebeholdning 85.000 194.000 329.000 50.000 48.000
Kundefordringer 2.821.000 2.540.000 2.601.000 1.920.000 1.790.000
Andre fordringer 35.000 361.000 142.000 108.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.214.000 4.538.000 1.739.000 1.811.000 2.403.000
Sum omløpsmidler 4.762.000 8.239.000 5.222.000 3.966.000 4.483.000
Sum eiendeler 23.237.000 15.218.000 13.737.000 10.663.000 9.034.000
Sum opptjent egenkapital 7.387.000 6.746.000 5.790.000 5.253.000 4.353.000
Sum egenkapital 7.887.000 7.246.000 6.290.000 5.753.000 4.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 636.000 534.000 547.000 408.000 270.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 281.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.293.000 3.762.000 4.902.000 3.080.000 2.140.000
Leverandørgjeld 1.577.000 3.445.000 1.949.000 1.234.000 1.448.000
Betalbar skatt 54.000 289.000 11.000 158.000 216.000
Skyldig offentlige avgifter 280.000 330.000 155.000 258.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 145.000 147.000 181.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 2.058.000 4.210.000 2.544.000 1.831.000 2.041.000
Sum gjeld og egenkapital 23.238.000 15.218.000 13.736.000 10.664.000 9.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.704.000 4.029.000 2.678.000 2.135.000 2.442.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.1 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.9 2.2 2.2
Soliditet 33.9 47.6 45.8 53.9 53.7
Resultatgrad 4.7 6.9 4.5 7.8 4.7
Rentedekningsgrad 3.7 8.8 5.5 10.3 11.6
Gjeldsgrad 1.9 1.1 1.2 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.6 9.1 6.1 12.4 12.2
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex