S O Dalseths Eftf AS
Juridisk navn:  S O Dalseths Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71262514
Dalelia 8 Dalelia 8 Fax: 71262514
6440 Elnesvågen 6440 Elnesvågen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 911139162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/7/1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.37%
Resultat  
  
-117.91%
Egenkapital  
  
-36.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.588.000 1.733.000 1.833.000 1.488.000 1.321.000
Resultat: -91.000 508.000 -66.000 58.000 -170.000
Egenkapital: 160.000 251.000 -257.000 -192.000 -250.000
Regnskap for  S O Dalseths Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.588.000 1.733.000 1.833.000 1.488.000 1.321.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.702.000 -1.780.000 -1.313.000 -1.366.000
Driftsresultat 1.000 32.000 54.000 175.000 -45.000
Finansinntekter 0 584.000 0 1.000 0
Finanskostnader -92.000 -108.000 -119.000 -118.000 -124.000
Finans -92.000 476.000 -119.000 -117.000 -124.000
Resultat før skatt -91.000 508.000 -66.000 58.000 -170.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 508.000 -66.000 58.000 -170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.224.000 1.323.000 1.589.000 1.371.000 1.439.000
Sum omløpsmidler 874.000 1.050.000 571.000 528.000 401.000
Sum eiendeler 2.098.000 2.373.000 2.160.000 1.899.000 1.840.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 151.000 -357.000 -292.000 -350.000
Sum egenkapital 160.000 251.000 -257.000 -192.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 1.684.000 1.845.000 1.919.000 1.602.000 1.622.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 277.000 500.000 489.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 2.099.000 2.373.000 2.162.000 1.899.000 1.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 606.000 714.000 861.000 810.000 930.000
Andre inntekter 982.000 1.019.000 972.000 678.000 391.000
Driftsinntekter 1.588.000 1.733.000 1.833.000 1.488.000 1.321.000
Varekostnad -297.000 -367.000 -485.000 -484.000 -637.000
Lønninger -961.000 -940.000 -958.000 -545.000 -517.000
Avskrivning -98.000 -98.000 -86.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -297.000 -251.000 -216.000 -144.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.702.000 -1.780.000 -1.313.000 -1.366.000
Driftsresultat 1.000 32.000 54.000 175.000 -45.000
Finansinntekter 0 584.000 0 1.000 0
Finanskostnader -92.000 -108.000 -119.000 -118.000 -124.000
Finans -92.000 476.000 -119.000 -117.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 508.000 -66.000 58.000 -170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 724.000 823.000 921.000 703.000 771.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 724.000 823.000 921.000 703.000 771.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 668.000 668.000 668.000
Sum anleggsmidler 1.224.000 1.323.000 1.589.000 1.371.000 1.439.000
Varebeholdning 357.000 354.000 373.000 354.000 362.000
Kundefordringer 122.000 173.000 167.000 143.000 19.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 395.000 522.000 31.000 31.000 20.000
Sum omløpsmidler 874.000 1.050.000 571.000 528.000 401.000
Sum eiendeler 2.098.000 2.373.000 2.160.000 1.899.000 1.840.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 151.000 -357.000 -292.000 -350.000
Sum egenkapital 160.000 251.000 -257.000 -192.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 249.000 228.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 1.684.000 1.845.000 1.919.000 1.602.000 1.622.000
Leverandørgjeld 106.000 86.000 71.000 136.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 114.000 99.000 74.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 77.000 80.000 51.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 277.000 500.000 489.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 2.099.000 2.373.000 2.162.000 1.899.000 1.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 619.000 773.000 71.000 39.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 3 3.8 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 2 2.5 0.4 0.4 0.1
Soliditet 7.6 10.6 -11.9 -10.1 -13.6
Resultatgrad 0.1 1.8 2.9 11.8 -3.4
Rentedekningsgrad 0 0.3 0.5 1.5 -0.4
Gjeldsgrad 12.1 8.5 -9.4 -10.9 -8.4
Total kapitalrentabilitet 0 2 2.5 9.3 -2.4
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex