S-f Eiendom As
Juridisk navn:  S-f Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Blomstervegen 13 Blomstervegen 13 Fax:
4645 Nodeland 4645 Nodeland
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920289193
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.74%
Resultat  
  
6.67%
Egenkapital  
  
86.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 225.000 219.000
Resultat: 128.000 120.000
Egenkapital: 215.000 115.000
Regnskap for  S-f Eiendom As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 225.000 219.000
Driftskostnader -96.000 -99.000
Driftsresultat 128.000 120.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 128.000 120.000
Skattekostnad -28.000 -25.000
Årsresultat 100.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.699.000 1.772.000
Sum omløpsmidler 348.000 170.000
Sum eiendeler 2.047.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 94.000
Sum egenkapital 215.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 1.800.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 2.046.000 1.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 225.000 219.000
Driftsinntekter 225.000 219.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -74.000 -74.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -25.000
Driftskostnader -96.000 -99.000
Driftsresultat 128.000 120.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 100.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0
Fast eiendom 1.698.000 1.772.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.698.000 1.772.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.699.000 1.772.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 347.000 169.000
Sum omløpsmidler 348.000 170.000
Sum eiendeler 2.047.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 94.000
Sum egenkapital 215.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 1.800.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000
Betalbar skatt 29.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 2.046.000 1.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 144.000
Likviditetsgrad 1 11.2 6.5
Likviditetsgrad 2 11.2 6.5
Soliditet 10.5 5.9
Resultatgrad 56.9 54.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.5 15.9
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex