S-Flis AS
Juridisk navn:  S-Flis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083611
Sandevegen 77 Dragsund Fax: 70083649
6095 Bølandet 6080 Gurskøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 947513419
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.33%
Resultat  
  
-2.39%
Egenkapital  
  
22.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 609.000 611.000 627.000 598.000 598.000
Resultat: 204.000 209.000 263.000 165.000 187.000
Egenkapital: 877.000 714.000 550.000 347.000 215.000
Regnskap for  S-Flis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 609.000 611.000 627.000 598.000 598.000
Driftskostnader -235.000 -215.000 -167.000 -239.000 -200.000
Driftsresultat 375.000 396.000 460.000 359.000 398.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -171.000 -188.000 -198.000 -195.000 -212.000
Finans -170.000 -188.000 -197.000 -194.000 -210.000
Resultat før skatt 204.000 209.000 263.000 165.000 187.000
Skattekostnad -41.000 -44.000 -60.000 -34.000 -50.000
Årsresultat 163.000 165.000 203.000 131.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.638.000 3.749.000 3.859.000 3.970.000 4.081.000
Sum omløpsmidler 125.000 140.000 77.000 64.000 49.000
Sum eiendeler 3.763.000 3.889.000 3.936.000 4.034.000 4.130.000
Sum opptjent egenkapital 777.000 614.000 450.000 247.000 115.000
Sum egenkapital 877.000 714.000 550.000 347.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 2.755.000 3.039.000 3.264.000 3.260.000 3.541.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 136.000 123.000 427.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 3.763.000 3.889.000 3.937.000 4.034.000 4.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 609.000 611.000 627.000 598.000 598.000
Driftsinntekter 609.000 611.000 627.000 598.000 598.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -104.000 -56.000 -128.000 -89.000
Driftskostnader -235.000 -215.000 -167.000 -239.000 -200.000
Driftsresultat 375.000 396.000 460.000 359.000 398.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -171.000 -188.000 -198.000 -195.000 -212.000
Finans -170.000 -188.000 -197.000 -194.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 165.000 203.000 131.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.638.000 3.749.000 3.859.000 3.970.000 4.081.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.638.000 3.749.000 3.859.000 3.970.000 4.081.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.638.000 3.749.000 3.859.000 3.970.000 4.081.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 105.000 29.000 53.000 8.000
Andre fordringer 0 6.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 29.000 42.000 11.000 41.000
Sum omløpsmidler 125.000 140.000 77.000 64.000 49.000
Sum eiendeler 3.763.000 3.889.000 3.936.000 4.034.000 4.130.000
Sum opptjent egenkapital 777.000 614.000 450.000 247.000 115.000
Sum egenkapital 877.000 714.000 550.000 347.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 131.000 135.000 136.000 135.000 136.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.755.000 3.039.000 3.264.000 3.260.000 3.541.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 39.000 22.000
Betalbar skatt 45.000 46.000 59.000 34.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 38.000 45.000 35.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 51.000 18.000 319.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 136.000 123.000 427.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 3.763.000 3.889.000 3.937.000 4.034.000 4.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 4.000 -46.000 -363.000 -324.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.6 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1 1 0.6 0.2 0.2
Soliditet 23.3 18.4 1 8.6 5.2
Resultatgrad 61.6 64.8 73.4 60.0 66.6
Rentedekningsgrad 2.2 2.1 2.3 1.8 1.9
Gjeldsgrad 3.3 4.4 6.2 10.6 18.2
Total kapitalrentabilitet 1 10.2 11.7 8.9 9.7
Signatur
04.11.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex