S-Fjæra AS
Juridisk navn:  S-Fjæra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bergensveien 47C Stålfjæra 12 Fax:
0963 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987489235
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.7%
Resultat  
  
-73.17%
Egenkapital  
  
2.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 722.000 742.000 711.000 703.000 691.000
Resultat: 117.000 436.000 431.000 430.000 411.000
Egenkapital: 1.429.000 1.394.000 1.616.000 1.646.000 1.585.000
Regnskap for  S-Fjæra AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 722.000 742.000 711.000 703.000 691.000
Driftskostnader -593.000 -266.000 -235.000 -223.000 -220.000
Driftsresultat 129.000 476.000 476.000 480.000 471.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -40.000 -45.000 -50.000 -60.000
Finans -13.000 -40.000 -45.000 -50.000 -60.000
Resultat før skatt 117.000 436.000 431.000 430.000 411.000
Skattekostnad 1.000 -108.000 -111.000 -119.000 -114.000
Årsresultat 117.000 328.000 320.000 311.000 297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.127.000 2.161.000 2.221.000 2.281.000 2.341.000
Sum omløpsmidler 234.000 151.000 520.000 482.000 291.000
Sum eiendeler 2.361.000 2.312.000 2.741.000 2.763.000 2.632.000
Sum opptjent egenkapital 1.329.000 1.294.000 1.516.000 1.546.000 1.485.000
Sum egenkapital 1.429.000 1.394.000 1.616.000 1.646.000 1.585.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 588.000 665.000 749.000 833.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 330.000 461.000 369.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 2.312.000 2.742.000 2.764.000 2.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 722.000 742.000 711.000 703.000 691.000
Driftsinntekter 722.000 742.000 711.000 703.000 691.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -206.000 -175.000 -163.000 -160.000
Driftskostnader -593.000 -266.000 -235.000 -223.000 -220.000
Driftsresultat 129.000 476.000 476.000 480.000 471.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -40.000 -45.000 -50.000 -60.000
Finans -13.000 -40.000 -45.000 -50.000 -60.000
Konsernbidrag -82.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -350.000 -250.000 -100.000
Årsresultat 117.000 328.000 320.000 311.000 297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.101.000 2.161.000 2.221.000 2.281.000 2.341.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.101.000 2.161.000 2.221.000 2.281.000 2.341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.127.000 2.161.000 2.221.000 2.281.000 2.341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 85.000 0 341.000 251.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 151.000 180.000 231.000 190.000
Sum omløpsmidler 234.000 151.000 520.000 482.000 291.000
Sum eiendeler 2.361.000 2.312.000 2.741.000 2.763.000 2.632.000
Sum opptjent egenkapital 1.329.000 1.294.000 1.516.000 1.546.000 1.485.000
Sum egenkapital 1.429.000 1.394.000 1.616.000 1.646.000 1.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 542.000 588.000 665.000 749.000 833.000
Leverandørgjeld 377.000 15.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 108.000 111.000 119.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -350.000 -250.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 13.000 7.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 330.000 461.000 369.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 2.312.000 2.742.000 2.764.000 2.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -156.000 -179.000 59.000 113.000 77.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 1.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 1.1 1.4 1.4
Soliditet 60.5 60.3 58.9 59.6 60.2
Resultatgrad 17.9 64.2 66.9 68.3 68.2
Rentedekningsgrad 9.9 11.9 10.6 9.6 7.8
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.5 20.6 17.4 17.4 17.9
Signatur
25.05.2018
Prokurister
25.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex