Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørum Bil Og Maskinrekvisita AS
Juridisk navn:  Sørum Bil Og Maskinrekvisita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63868050
Haldenvegen 326 Haldenvegen 326 Fax: 63868051
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Akershus Sørum
Org.nr: 916615043
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/13/1952
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.63%
Resultat  
  
8.7%
Egenkapital  
  
36.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.522.000 40.457.000 33.797.000 36.653.000 39.537.000
Resultat: 400.000 368.000 -333.000 167.000 -70.000
Egenkapital: 1.158.000 851.000 573.000 828.000 705.000
Regnskap for  Sørum Bil Og Maskinrekvisita AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.522.000 40.457.000 33.797.000 36.653.000 39.537.000
Driftskostnader -41.116.000 -40.078.000 -34.124.000 -36.494.000 -39.611.000
Driftsresultat 406.000 379.000 -327.000 160.000 -75.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 15.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -12.000 -8.000 -2.000
Finans -6.000 -10.000 -7.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 400.000 368.000 -333.000 167.000 -70.000
Skattekostnad -93.000 -90.000 78.000 -44.000 -76.000
Årsresultat 307.000 278.000 -255.000 123.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 66.000 203.000 227.000 335.000
Sum omløpsmidler 3.142.000 3.988.000 2.575.000 3.682.000 4.348.000
Sum eiendeler 3.195.000 4.054.000 2.778.000 3.909.000 4.683.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 751.000 473.000 728.000 605.000
Sum egenkapital 1.158.000 851.000 573.000 828.000 705.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.037.000 3.202.000 2.205.000 3.081.000 3.978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.195.000 4.053.000 2.778.000 3.909.000 4.683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.460.000 40.438.000 33.789.000 36.647.000 39.528.000
Andre inntekter 62.000 19.000 9.000 7.000 9.000
Driftsinntekter 41.522.000 40.457.000 33.797.000 36.653.000 39.537.000
Varekostnad -36.375.000 -35.398.000 -29.355.000 -31.928.000 -34.802.000
Lønninger -3.153.000 -2.907.000 -3.064.000 -3.017.000 -3.042.000
Avskrivning 0 -93.000 -102.000 -118.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.588.000 -1.680.000 -1.603.000 -1.431.000 -1.639.000
Driftskostnader -41.116.000 -40.078.000 -34.124.000 -36.494.000 -39.611.000
Driftsresultat 406.000 379.000 -327.000 160.000 -75.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 15.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -12.000 -8.000 -2.000
Finans -6.000 -10.000 -7.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 307.000 278.000 -255.000 123.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 41.000 108.000 30.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 16.000
Driftsløsøre 0 0 95.000 197.000 299.000
Sum varige driftsmidler 0 0 95.000 197.000 315.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 66.000 203.000 227.000 335.000
Varebeholdning 1.186.000 1.551.000 1.637.000 1.477.000 1.645.000
Kundefordringer 510.000 699.000 455.000 367.000 825.000
Andre fordringer 0 0 18.000 38.000 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.446.000 1.738.000 465.000 1.799.000 1.326.000
Sum omløpsmidler 3.142.000 3.988.000 2.575.000 3.682.000 4.348.000
Sum eiendeler 3.195.000 4.054.000 2.778.000 3.909.000 4.683.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 751.000 473.000 728.000 605.000
Sum egenkapital 1.158.000 851.000 573.000 828.000 705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.208.000 2.604.000 1.591.000 2.440.000 3.363.000
Betalbar skatt 80.000 24.000 0 53.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 334.000 184.000 200.000 239.000 166.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 416.000 391.000 414.000 348.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 2.037.000 3.202.000 2.205.000 3.081.000 3.978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.195.000 4.053.000 2.778.000 3.909.000 4.683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.105.000 786.000 370.000 601.000 370.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.4 0.8 0.7
Soliditet 36.2 2 20.6 21.2 15.1
Resultatgrad 1 0.9 0.4 -0.2
Rentedekningsgrad 5 31.6 -27.3 21.9 -34.0
Gjeldsgrad 1.8 3.8 3.8 3.7 5.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 9.4 -11.6 4.5 -1.5
Signatur
26.07.2017
STYRET ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
PROKURA HVER FOR SEG
BJERKE PAAL HERTZENBERG
BJERKE PER KRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex