Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørmarka AS
Juridisk navn:  Sørmarka AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64858100
Enebakkveien 625 Enebakkveien 625 Fax: 64875250
1404 Siggerud 1404 Siggerud
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 982797985
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 12/27/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Mercator As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.39%
Resultat  
  
-38.91%
Egenkapital  
  
0.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 51.060.000 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000
Resultat: 391.000 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000
Egenkapital: 34.039.000 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000
Regnskap for  Sørmarka AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 51.060.000 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000
Driftskostnader -50.182.000 -50.343.000 -46.999.000 -47.022.000 -44.113.000
Driftsresultat 879.000 918.000 3.672.000 1.905.000 3.071.000
Finansinntekter 80.000 68.000 88.000 183.000 157.000
Finanskostnader -568.000 -346.000 -462.000 -429.000 -455.000
Finans -488.000 -278.000 -374.000 -246.000 -298.000
Resultat før skatt 391.000 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.657.000 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000
Sum omløpsmidler 23.917.000 21.806.000 22.372.000 18.130.000 17.463.000
Sum eiendeler 68.574.000 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.372.000
Sum opptjent egenkapital 29.039.000 28.878.000 29.606.000 24.621.000 24.479.000
Sum egenkapital 34.039.000 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000
Sum langsiktig gjeld 27.067.000 28.930.000 20.824.000 23.757.000 24.039.000
Sum kortsiktig gjeld 7.468.000 7.988.000 7.928.000 8.860.000 7.855.000
Sum gjeld og egenkapital 68.574.000 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.595.000 48.604.000 45.838.000 46.806.000 45.102.000
Andre inntekter 2.465.000 2.657.000 4.833.000 2.121.000 2.082.000
Driftsinntekter 51.060.000 51.261.000 50.671.000 48.927.000 47.184.000
Varekostnad -7.859.000 -8.159.000 -7.653.000 -7.775.000 -6.679.000
Lønninger -24.283.000 -24.257.000 -22.646.000 -22.497.000 -21.900.000
Avskrivning -6.136.000 -5.200.000 -4.821.000 -4.313.000 -3.898.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.833.000 -12.660.000 -11.851.000 -12.412.000 -11.609.000
Driftskostnader -50.182.000 -50.343.000 -46.999.000 -47.022.000 -44.113.000
Driftsresultat 879.000 918.000 3.672.000 1.905.000 3.071.000
Finansinntekter 80.000 68.000 88.000 183.000 157.000
Finanskostnader -568.000 -346.000 -462.000 -429.000 -455.000
Finans -488.000 -278.000 -374.000 -246.000 -298.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 640.000 3.298.000 1.659.000 2.773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 39.284.000 43.026.000 35.782.000 37.698.000 38.419.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.374.000 5.965.000 5.204.000 6.409.000 5.490.000
Sum varige driftsmidler 44.657.000 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.657.000 48.990.000 40.986.000 44.108.000 43.909.000
Varebeholdning 556.000 528.000 483.000 503.000 508.000
Kundefordringer 4.169.000 2.020.000 2.156.000 2.117.000 2.992.000
Andre fordringer 925.000 359.000 526.000 738.000 616.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.267.000 18.898.000 19.207.000 14.772.000 13.347.000
Sum omløpsmidler 23.917.000 21.806.000 22.372.000 18.130.000 17.463.000
Sum eiendeler 68.574.000 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.372.000
Sum opptjent egenkapital 29.039.000 28.878.000 29.606.000 24.621.000 24.479.000
Sum egenkapital 34.039.000 33.878.000 34.606.000 29.621.000 29.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.984.000 11.095.000 9.933.000 11.930.000 10.675.000
Gjeld til kredittinstitutt 351.000 297.000 246.000 4.173.000 5.758.000
Sum langsiktig gjeld 27.067.000 28.930.000 20.824.000 23.757.000 24.039.000
Leverandørgjeld 1.404.000 1.689.000 2.267.000 2.485.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.484.000 2.699.000 2.242.000 2.203.000 2.097.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.230.000 3.303.000 3.172.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.468.000 7.988.000 7.928.000 8.860.000 7.855.000
Sum gjeld og egenkapital 68.574.000 70.796.000 63.358.000 62.238.000 61.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.449.000 13.818.000 14.444.000 9.270.000 9.608.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 2.8 2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 2.8 2 2.2
Soliditet 49.6 47.9 54.6 47.6 48.0
Resultatgrad 1.7 1.8 7.2 3.9 6.5
Rentedekningsgrad 1.5 2.7 7.9 4.4 7.1
Gjeldsgrad 1 1.1 0.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.4 5.9 3.4 5.3
Signatur
19.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex