Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørlandets Fysikalske Institutt Kristiansand As
Juridisk navn:  Sørlandets Fysikalske Institutt Kristiansand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120600
Henrik Wergelands Gate 11 Henrik Wergelands Gate 11 Fax: 38120619
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 929248112
Aksjekapital: 105.600 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/30/1980
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.36%
Resultat  
  
35.42%
Egenkapital  
  
8.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.126.000 2.200.000 1.954.000 2.038.000 1.721.000
Resultat: 65.000 48.000 248.000 282.000 11.000
Egenkapital: 612.000 566.000 531.000 555.000 346.000
Regnskap for  Sørlandets Fysikalske Institutt Kristiansand As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.126.000 2.200.000 1.954.000 2.038.000 1.721.000
Driftskostnader -2.061.000 -2.151.000 -1.706.000 -1.755.000 -1.701.000
Driftsresultat 65.000 48.000 248.000 283.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -7.000
Finans 0 0 0 -1.000 -7.000
Resultat før skatt 65.000 48.000 248.000 282.000 11.000
Skattekostnad -19.000 -13.000 -62.000 -73.000 -7.000
Årsresultat 46.000 35.000 186.000 209.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000 342.000 352.000 291.000 379.000
Sum omløpsmidler 601.000 396.000 541.000 452.000 147.000
Sum eiendeler 844.000 738.000 893.000 743.000 526.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 460.000 425.000 449.000 240.000
Sum egenkapital 612.000 566.000 531.000 555.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 33.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 172.000 362.000 187.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 738.000 893.000 742.000 526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 436.000 486.000 395.000 285.000 240.000
Andre inntekter 1.690.000 1.714.000 1.559.000 1.753.000 1.481.000
Driftsinntekter 2.126.000 2.200.000 1.954.000 2.038.000 1.721.000
Varekostnad -69.000 -85.000 -80.000 -82.000 -72.000
Lønninger -642.000 -560.000 -474.000 -546.000 -469.000
Avskrivning -98.000 -89.000 -75.000 -103.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.252.000 -1.417.000 -1.077.000 -1.024.000 -998.000
Driftskostnader -2.061.000 -2.151.000 -1.706.000 -1.755.000 -1.701.000
Driftsresultat 65.000 48.000 248.000 283.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -7.000
Finans 0 0 0 -1.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -210.000 0 0
Årsresultat 46.000 35.000 186.000 209.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 26.000 34.000 47.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 218.000 316.000 318.000 244.000 330.000
Sum varige driftsmidler 218.000 316.000 318.000 244.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 243.000 342.000 352.000 291.000 379.000
Varebeholdning 73.000 70.000 59.000 59.000 48.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 58.000 42.000 32.000 35.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 470.000 284.000 450.000 357.000 66.000
Sum omløpsmidler 601.000 396.000 541.000 452.000 147.000
Sum eiendeler 844.000 738.000 893.000 743.000 526.000
Sum opptjent egenkapital 507.000 460.000 425.000 449.000 240.000
Sum egenkapital 612.000 566.000 531.000 555.000 346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 33.000
Leverandørgjeld 52.000 66.000 27.000 28.000 46.000
Betalbar skatt 18.000 6.000 49.000 70.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 45.000 30.000 39.000 37.000
Utbytte 0 0 -210.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 56.000 46.000 50.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 172.000 362.000 187.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 738.000 893.000 742.000 526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 224.000 179.000 265.000 0
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.5 2.4 1.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.3 2.1 0.7
Soliditet 72.6 76.7 59.5 74.8 65.8
Resultatgrad 3.1 2.2 12.7 13.9 1.0
Rentedekningsgrad 2 2.6
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.7 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.5 27.8 38.1 3.4
Signatur
19.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex