Sørgård Teknisk Service AS
Juridisk navn:  Sørgård Teknisk Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90636564
Frostaveien 3 Frostaveien 3 Fax:
7068 Trondheim 7068 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 985625530
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/26/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.75%
Resultat  
  
195.59%
Egenkapital  
  
21.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.928.000 1.055.000 1.297.000 1.237.000 1.522.000
Resultat: 130.000 -136.000 85.000 -26.000 174.000
Egenkapital: 557.000 457.000 561.000 497.000 515.000
Regnskap for  Sørgård Teknisk Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.928.000 1.055.000 1.297.000 1.237.000 1.522.000
Driftskostnader -1.785.000 -1.178.000 -1.195.000 -1.242.000 -1.330.000
Driftsresultat 143.000 -123.000 102.000 -5.000 193.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -13.000 -18.000 -22.000 -20.000
Finans -13.000 -13.000 -18.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt 130.000 -136.000 85.000 -26.000 174.000
Skattekostnad -30.000 32.000 -21.000 8.000 -47.000
Årsresultat 100.000 -104.000 64.000 -18.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 514.000 719.000 26.000 477.000 643.000
Sum omløpsmidler 796.000 414.000 830.000 716.000 657.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.133.000 856.000 1.193.000 1.300.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 237.000 341.000 277.000 295.000
Sum egenkapital 557.000 457.000 561.000 497.000 515.000
Sum langsiktig gjeld 432.000 498.000 12.000 386.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 178.000 283.000 310.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.133.000 856.000 1.193.000 1.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.928.000 1.055.000 1.232.000 1.237.000 1.522.000
Andre inntekter 0 0 65.000 0 0
Driftsinntekter 1.928.000 1.055.000 1.297.000 1.237.000 1.522.000
Varekostnad -636.000 -30.000 -252.000 -231.000 -221.000
Lønninger -688.000 -691.000 -687.000 -642.000 -715.000
Avskrivning -186.000 -175.000 -5.000 -145.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -282.000 -251.000 -224.000 -282.000
Driftskostnader -1.785.000 -1.178.000 -1.195.000 -1.242.000 -1.330.000
Driftsresultat 143.000 -123.000 102.000 -5.000 193.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -13.000 -18.000 -22.000 -20.000
Finans -13.000 -13.000 -18.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 -104.000 64.000 -18.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 19.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 514.000 700.000 19.000 477.000 622.000
Sum varige driftsmidler 514.000 700.000 19.000 477.000 622.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.000 0 21.000
Sum anleggsmidler 514.000 719.000 26.000 477.000 643.000
Varebeholdning 125.000 126.000 68.000 61.000 226.000
Kundefordringer 268.000 214.000 106.000 228.000 253.000
Andre fordringer 21.000 6.000 4.000 11.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 382.000 68.000 653.000 415.000 171.000
Sum omløpsmidler 796.000 414.000 830.000 716.000 657.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.133.000 856.000 1.193.000 1.300.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 237.000 341.000 277.000 295.000
Sum egenkapital 557.000 457.000 561.000 497.000 515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 12.000 16.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 432.000 498.000 12.000 386.000 449.000
Leverandørgjeld 64.000 37.000 35.000 37.000 61.000
Betalbar skatt 10.000 0 25.000 5.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 79.000 161.000 180.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 63.000 62.000 88.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 178.000 283.000 310.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.133.000 856.000 1.193.000 1.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 236.000 547.000 406.000 322.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 2.9 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 2.7 2.2 1.3
Soliditet 42.6 40.3 65.5 41.7 39.6
Resultatgrad 7.4 -11.7 7.9 -0.4 12.7
Rentedekningsgrad 1 -9.5 5.7 -0.2 9.7
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.5 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 10.9 -10.9 11.9 -0.4 14.9
Signatur
16.11.2011
EIRIK SØRGÅRD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex