Sørgård Holding AS
Juridisk navn:  Sørgård Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57855335
C/o Ragnar Sørgård Fax:
6710 Raudeberg 6710 Raudeberg
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 989140949
Aksjekapital: 326.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-13.08%
Egenkapital  
  
20.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 206.000 237.000 176.000 49.000 -6.000
Egenkapital: 1.209.000 1.003.000 766.000 590.000 540.000
Regnskap for  Sørgård Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -9.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -9.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 219.000 249.000 185.000 57.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 219.000 249.000 185.000 57.000 0
Resultat før skatt 206.000 237.000 176.000 49.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 237.000 176.000 49.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 412.000 412.000 412.000 412.000 322.000
Sum omløpsmidler 855.000 648.000 411.000 227.000 222.000
Sum eiendeler 1.267.000 1.060.000 823.000 639.000 544.000
Sum opptjent egenkapital 883.000 677.000 440.000 264.000 214.000
Sum egenkapital 1.209.000 1.003.000 766.000 590.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 57.000 57.000 49.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.266.000 1.060.000 823.000 639.000 544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -9.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -9.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -9.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 219.000 249.000 185.000 57.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 219.000 249.000 185.000 57.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 237.000 176.000 49.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 412.000 412.000 412.000 412.000 322.000
Sum anleggsmidler 412.000 412.000 412.000 412.000 322.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 855.000 648.000 411.000 227.000 222.000
Sum omløpsmidler 855.000 648.000 411.000 227.000 222.000
Sum eiendeler 1.267.000 1.060.000 823.000 639.000 544.000
Sum opptjent egenkapital 883.000 677.000 440.000 264.000 214.000
Sum egenkapital 1.209.000 1.003.000 766.000 590.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 57.000 57.000 49.000 4.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.266.000 1.060.000 823.000 639.000 544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 855.000 648.000 411.000 227.000 222.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 95.5 94.6 93.1 92.3 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 16.4 22.4 21.4 7.8 -1.1
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex