Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søndre Brevik Gård AS
Juridisk navn:  Søndre Brevik Gård AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957015
Brevikveien 228 Brevikveien 228 Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 922528551
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/19/1972
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vbh-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.21%
Resultat  
  
391.18%
Egenkapital  
  
2.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000 2.098.000
Resultat: 99.000 -34.000 -103.000 -229.000 -368.000
Egenkapital: 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000 3.199.000
Regnskap for  Søndre Brevik Gård AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000 2.098.000
Driftskostnader -2.039.000 -2.142.000 -2.175.000 -2.365.000 -2.405.000
Driftsresultat 138.000 10.000 -51.000 -172.000 -307.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -52.000 -58.000 -66.000
Finans -39.000 -45.000 -52.000 -56.000 -60.000
Resultat før skatt 99.000 -34.000 -103.000 -229.000 -368.000
Skattekostnad -22.000 28.000 48.000 82.000 153.000
Årsresultat 77.000 -6.000 -55.000 -147.000 -215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000 4.425.000
Sum omløpsmidler 797.000 722.000 609.000 769.000 822.000
Sum eiendeler 4.295.000 4.472.000 4.614.000 4.910.000 5.247.000
Sum opptjent egenkapital 2.831.000 2.753.000 2.759.000 2.814.000 2.961.000
Sum egenkapital 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000 3.199.000
Sum langsiktig gjeld 1.042.000 1.254.000 1.490.000 1.686.000 1.911.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 227.000 126.000 170.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 4.295.000 4.472.000 4.613.000 4.908.000 5.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.437.000 1.383.000 1.221.000 1.352.000 1.220.000
Andre inntekter 741.000 769.000 902.000 841.000 878.000
Driftsinntekter 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000 2.098.000
Varekostnad -602.000 -684.000 -539.000 -671.000 -519.000
Lønninger -528.000 -533.000 -660.000 -667.000 -623.000
Avskrivning -252.000 -255.000 -250.000 -327.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -657.000 -670.000 -726.000 -700.000 -916.000
Driftskostnader -2.039.000 -2.142.000 -2.175.000 -2.365.000 -2.405.000
Driftsresultat 138.000 10.000 -51.000 -172.000 -307.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 6.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -52.000 -58.000 -66.000
Finans -39.000 -45.000 -52.000 -56.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -6.000 -55.000 -147.000 -215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.414.000 3.584.000 3.753.000 3.923.000 4.042.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 166.000 251.000 218.000 345.000
Sum varige driftsmidler 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000 4.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 37.000
Sum anleggsmidler 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000 4.425.000
Varebeholdning 82.000 156.000 138.000 85.000 75.000
Kundefordringer 87.000 44.000 55.000 62.000 70.000
Andre fordringer 215.000 214.000 206.000 203.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 414.000 308.000 210.000 419.000 480.000
Sum omløpsmidler 797.000 722.000 609.000 769.000 822.000
Sum eiendeler 4.295.000 4.472.000 4.614.000 4.910.000 5.247.000
Sum opptjent egenkapital 2.831.000 2.753.000 2.759.000 2.814.000 2.961.000
Sum egenkapital 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000 3.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 516.000 568.000 652.000 705.000 793.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.042.000 1.254.000 1.490.000 1.686.000 1.911.000
Leverandørgjeld 10.000 102.000 1.000 23.000 39.000
Betalbar skatt 74.000 51.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 9.000 28.000 25.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 65.000 92.000 122.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 227.000 126.000 170.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 4.295.000 4.472.000 4.613.000 4.908.000 5.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 613.000 495.000 483.000 599.000 685.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.2 4.8 4 6.0
Likviditetsgrad 2 3.9 2.5 3.7 4 5.5
Soliditet 71.5 66.9 6 62.2 61.0
Resultatgrad 6.3 0.5 -2.4 -7.8 -14.6
Rentedekningsgrad 3.5 0.2 -4.6
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.2 0.2 -1.1 -3.5 -5.7
Signatur
12.03.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex