Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sømna Eiendom AS
Juridisk navn:  Sømna Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75029460
Kirkeveien 2 Kirkeveien 2 Fax: 75015001
8920 Sømna 8920 Sømna
Fylke: Kommune:
Nordland Sømna
Org.nr: 980121976
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.38%
Resultat  
  
-131.07%
Egenkapital  
  
-15.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000 8.392.000
Resultat: -1.225.000 3.943.000 722.000 1.916.000 406.000
Egenkapital: 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000 6.414.000
Regnskap for  Sømna Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000 8.392.000
Driftskostnader -8.220.000 -7.580.000 -7.055.000 -7.015.000 -6.943.000
Driftsresultat -59.000 1.047.000 447.000 707.000 1.450.000
Finansinntekter -633.000 3.409.000 1.133.000 1.843.000 -302.000
Finanskostnader -534.000 -513.000 -859.000 -634.000 -742.000
Finans -1.167.000 2.896.000 274.000 1.209.000 -1.044.000
Resultat før skatt -1.225.000 3.943.000 722.000 1.916.000 406.000
Skattekostnad -68.000 -102.000 30.000 -198.000 -288.000
Årsresultat -1.293.000 3.841.000 752.000 1.718.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.389.000 11.643.000 14.146.000 14.798.000 15.477.000
Sum omløpsmidler 13.107.000 14.088.000 11.158.000 9.363.000 9.408.000
Sum eiendeler 20.496.000 25.731.000 25.304.000 24.161.000 24.885.000
Sum opptjent egenkapital 6.071.000 7.364.000 7.679.000 7.003.000 5.914.000
Sum egenkapital 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000 6.414.000
Sum langsiktig gjeld 12.777.000 12.927.000 16.138.000 15.152.000 17.133.000
Sum kortsiktig gjeld 791.000 4.583.000 986.000 1.507.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 20.496.000 25.731.000 25.303.000 24.162.000 24.885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.583.000 3.475.000 3.207.000 3.388.000 3.382.000
Andre inntekter 4.578.000 5.151.000 4.295.000 4.334.000 5.010.000
Driftsinntekter 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000 8.392.000
Varekostnad -1.856.000 -1.728.000 -1.573.000 -1.611.000 -1.532.000
Lønninger -3.088.000 -2.968.000 -2.905.000 -2.661.000 -2.793.000
Avskrivning -647.000 -725.000 -707.000 -713.000 -722.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.629.000 -2.159.000 -1.870.000 -2.030.000 -1.896.000
Driftskostnader -8.220.000 -7.580.000 -7.055.000 -7.015.000 -6.943.000
Driftsresultat -59.000 1.047.000 447.000 707.000 1.450.000
Finansinntekter -633.000 3.409.000 1.133.000 1.843.000 -302.000
Finanskostnader -534.000 -513.000 -859.000 -634.000 -742.000
Finans -1.167.000 2.896.000 274.000 1.209.000 -1.044.000
Konsernbidrag 0 -3.800.000 -76.000 -630.000 -409.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.293.000 3.841.000 752.000 1.718.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 317.000 248.000 350.000 295.000 260.000
Fast eiendom 6.591.000 11.121.000 13.496.000 14.049.000 14.602.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 273.000 300.000 454.000 615.000
Sum varige driftsmidler 7.072.000 11.395.000 13.796.000 14.503.000 15.216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.389.000 11.643.000 14.146.000 14.798.000 15.477.000
Varebeholdning 159.000 152.000 153.000 117.000 136.000
Kundefordringer 47.000 88.000 66.000 307.000 169.000
Andre fordringer 75.000 80.000 75.000 49.000 35.000
Sum investeringer 12.526.000 12.999.000 9.865.000 8.564.000 7.349.000
Kasse, bank 303.000 751.000 999.000 327.000 1.720.000
Sum omløpsmidler 13.107.000 14.088.000 11.158.000 9.363.000 9.408.000
Sum eiendeler 20.496.000 25.731.000 25.304.000 24.161.000 24.885.000
Sum opptjent egenkapital 6.071.000 7.364.000 7.679.000 7.003.000 5.914.000
Sum egenkapital 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000 6.414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.800.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.777.000 12.927.000 16.138.000 15.152.000 17.133.000
Leverandørgjeld 287.000 211.000 237.000 137.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 179.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 129.000 136.000 197.000 203.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 428.000 444.000 613.000 1.173.000 845.000
Sum kortsiktig gjeld 791.000 4.583.000 986.000 1.507.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 20.496.000 25.731.000 25.303.000 24.162.000 24.885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.316.000 9.505.000 10.172.000 7.856.000 8.070.000
Likviditetsgrad 1 16.6 3 11.3 6.2 7.0
Likviditetsgrad 2 16.4 3 11.2 6.2 7.0
Soliditet 33.8 31.9 32.3 31.1 25.8
Resultatgrad -0.7 12.1 6 9.2 17.3
Rentedekningsgrad -0.1 2 0.5 4.0 1.5
Gjeldsgrad 2 2.1 2.1 2.2 2.9
Total kapitalrentabilitet -3.4 17.3 6.2 10.6 4.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
MONSEN WALTER KRISTIAN
Prokurister
16.09.2016
PROKURA
MONSEN WALTER KRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex