Sølen Hytter Og Torvtak AS
Juridisk navn:  Sølen Hytter Og Torvtak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90221306
Kvernnes 5 Kvernnes 5 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 992575220
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/13/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.3%
Resultat  
  
-114.35%
Egenkapital  
  
-5.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 865.000 1.241.000 1.451.000 678.000 558.000
Resultat: -61.000 425.000 180.000 -184.000 -238.000
Egenkapital: 1.143.000 1.204.000 884.000 752.000 895.000
Regnskap for  Sølen Hytter Og Torvtak AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 865.000 1.241.000 1.451.000 678.000 558.000
Driftskostnader -926.000 -817.000 -1.265.000 -862.000 -806.000
Driftsresultat -62.000 424.000 186.000 -185.000 -247.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -6.000 1.000 9.000
Resultat før skatt -61.000 425.000 180.000 -184.000 -238.000
Skattekostnad 0 -105.000 -48.000 41.000 64.000
Årsresultat -61.000 320.000 132.000 -143.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 292.000 267.000 420.000 511.000 333.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.254.000 884.000 447.000 783.000
Sum eiendeler 1.432.000 1.521.000 1.304.000 958.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 1.103.000 783.000 651.000 794.000
Sum egenkapital 1.143.000 1.204.000 884.000 752.000 895.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 290.000 317.000 419.000 207.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.433.000 1.521.000 1.303.000 959.000 1.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 845.000 1.181.000 1.451.000 678.000 518.000
Andre inntekter 20.000 60.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 865.000 1.241.000 1.451.000 678.000 558.000
Varekostnad -306.000 -173.000 -348.000 -200.000 -214.000
Lønninger -446.000 -406.000 -657.000 -445.000 -362.000
Avskrivning -21.000 -30.000 -44.000 -24.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -208.000 -216.000 -193.000 -219.000
Driftskostnader -926.000 -817.000 -1.265.000 -862.000 -806.000
Driftsresultat -62.000 424.000 186.000 -185.000 -247.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -6.000 1.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 320.000 132.000 -143.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 61.000 108.000 67.000
Fast eiendom 231.000 245.000 260.000 274.000 263.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 22.000 99.000 129.000 2.000
Sum varige driftsmidler 292.000 267.000 359.000 403.000 266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 292.000 267.000 420.000 511.000 333.000
Varebeholdning 248.000 244.000 233.000 305.000 277.000
Kundefordringer 157.000 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 4.000 29.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 732.000 1.007.000 647.000 113.000 320.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 1.254.000 884.000 447.000 783.000
Sum eiendeler 1.432.000 1.521.000 1.304.000 958.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 1.042.000 1.103.000 783.000 651.000 794.000
Sum egenkapital 1.143.000 1.204.000 884.000 752.000 895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 12.000 18.000 14.000 9.000
Betalbar skatt 0 44.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 67.000 176.000 25.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 193.000 225.000 168.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 317.000 419.000 207.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.433.000 1.521.000 1.303.000 959.000 1.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 850.000 937.000 465.000 240.000 561.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4 2.1 2.2 3.5
Likviditetsgrad 2 3.1 3.2 1.6 0.7 2.3
Soliditet 79.8 79.2 67.8 78.4 80.1
Resultatgrad -7.2 34.2 12.8 -27.3 -44.3
Rentedekningsgrad 4 3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.3 2 14.3 -19.2 -21.3
Signatur
06.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex