Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søberg Lagerhotell AS
Juridisk navn:  Søberg Lagerhotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72877070
C/O Azets Insight As Postboks 9495 Torgard Søberg Fax: 72877071
7496 Trondheim 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 995812703
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 8/5/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.31%
Resultat  
  
2.26%
Egenkapital  
  
-80.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.167.000 5.100.000 4.950.000 4.806.000 4.692.000
Resultat: 1.582.000 1.547.000 1.236.000 995.000 677.000
Egenkapital: 577.000 3.007.000 3.664.000 2.885.000 244.000
Regnskap for  Søberg Lagerhotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.167.000 5.100.000 4.950.000 4.806.000 4.692.000
Driftskostnader -1.984.000 -1.864.000 -1.867.000 -1.864.000 -1.865.000
Driftsresultat 3.183.000 3.237.000 3.083.000 2.942.000 2.827.000
Finansinntekter 162.000 99.000 76.000 15.000 35.000
Finanskostnader -1.763.000 -1.789.000 -1.923.000 -1.961.000 -2.186.000
Finans -1.601.000 -1.690.000 -1.847.000 -1.946.000 -2.151.000
Resultat før skatt 1.582.000 1.547.000 1.236.000 995.000 677.000
Skattekostnad -417.000 -404.000 -457.000 -354.000 0
Årsresultat 1.166.000 1.143.000 779.000 641.000 677.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.445.000 37.636.000 39.327.000 38.517.000 40.207.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.949.000 792.000 2.313.000 3.036.000
Sum eiendeler 34.975.000 39.585.000 40.119.000 40.830.000 43.243.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 7.000 664.000 -115.000 -756.000
Sum egenkapital 577.000 3.007.000 3.664.000 2.885.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 33.898.000 33.867.000 35.467.000 37.067.000 42.400.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 2.712.000 988.000 878.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 34.975.000 39.586.000 40.119.000 40.830.000 43.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 4.692.000
Andre inntekter 5.167.000 5.100.000 4.950.000 4.806.000 0
Driftsinntekter 5.167.000 5.100.000 4.950.000 4.806.000 4.692.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.691.000 -1.691.000 -1.691.000 -1.691.000 -1.688.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -173.000 -176.000 -173.000 -177.000
Driftskostnader -1.984.000 -1.864.000 -1.867.000 -1.864.000 -1.865.000
Driftsresultat 3.183.000 3.237.000 3.083.000 2.942.000 2.827.000
Finansinntekter 162.000 99.000 76.000 15.000 35.000
Finanskostnader -1.763.000 -1.789.000 -1.923.000 -1.961.000 -2.186.000
Finans -1.601.000 -1.690.000 -1.847.000 -1.946.000 -2.151.000
Konsernbidrag -1.395.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.800.000 0 0 0
Årsresultat 1.166.000 1.143.000 779.000 641.000 677.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.445.000 35.136.000 36.826.000 38.517.000 40.207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.445.000 35.136.000 36.826.000 38.517.000 40.207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.500.000 2.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 33.445.000 37.636.000 39.327.000 38.517.000 40.207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 501.000 489.000
Andre fordringer 0 203.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.530.000 1.746.000 792.000 1.813.000 2.547.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 1.949.000 792.000 2.313.000 3.036.000
Sum eiendeler 34.975.000 39.585.000 40.119.000 40.830.000 43.243.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 7.000 664.000 -115.000 -756.000
Sum egenkapital 577.000 3.007.000 3.664.000 2.885.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.898.000 33.867.000 35.467.000 37.067.000 42.400.000
Leverandørgjeld 2.000 0 2.000 1.000 49.000
Betalbar skatt 0 404.000 457.000 354.000 0
Skyldig offentlige avgifter 214.000 210.000 205.000 200.000 186.000
Utbytte 0 -1.800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 297.000 323.000 323.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 2.712.000 988.000 878.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 34.975.000 39.586.000 40.119.000 40.830.000 43.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 -763.000 -196.000 1.435.000 2.437.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.7 0.8 2.6 5.1
Likviditetsgrad 2 3.1 0.7 0.8 2.7 5.1
Soliditet 1.6 7.6 9.1 7.1 0.6
Resultatgrad 61.6 63.5 62.3 61.2 60.3
Rentedekningsgrad 1.8 1.8 1.6 1.5 1.3
Gjeldsgrad 59.6 12.2 9.9 13.2 176.2
Total kapitalrentabilitet 9.6 8.4 7.9 7.2 6.6
Signatur
26.04.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex