Ruth Helfjords Fond For Kreftsyke Og Andre Alvorlig Syke Barn I Finnmark
Juridisk navn:  Ruth Helfjords Fond For Kreftsyke Og Andre Alvorlig Syke Barn I Finnmark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78458258
Fjordaveien 29B Fjordaveien 29B Fax:
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 980302881
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.67%
Resultat  
  
-225%
Egenkapital  
  
-0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.000 60.000 46.000 59.000 91.000
Resultat: -5.000 4.000 21.000 29.000 70.000
Egenkapital: 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Regnskap for  Ruth Helfjords Fond For Kreftsyke Og Andre Alvorlig Syke Barn I Finnmark
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.000 60.000 46.000 59.000 91.000
Driftskostnader -45.000 -56.000 -25.000 -39.000 -35.000
Driftsresultat -7.000 4.000 21.000 20.000 56.000
Finansinntekter 2.000 0 0 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 8.000 13.000
Resultat før skatt -5.000 4.000 21.000 29.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 4.000 21.000 29.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum eiendeler 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 268.000
Sum egenkapital 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 640.000 636.000 615.000 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 38.000 60.000 46.000 59.000 91.000
Driftsinntekter 38.000 60.000 46.000 59.000 91.000
Varekostnad -15.000 -28.000 0 -39.000 -13.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -28.000 -25.000 0 -22.000
Driftskostnader -45.000 -56.000 -25.000 -39.000 -35.000
Driftsresultat -7.000 4.000 21.000 20.000 56.000
Finansinntekter 2.000 0 0 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 8.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 4.000 21.000 29.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum omløpsmidler 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum eiendeler 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 268.000
Sum egenkapital 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 640.000 636.000 615.000 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 640.000 636.000 615.000 586.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -18.4 6.7 45.7 33.9 61.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 0.6 3.3 4.6 11.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex