Rufix As
Juridisk navn:  Rufix As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33336999
Kongestubben 9 Kongestubben 9 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 871235732
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.71%
Resultat  
  
-140.74%
Egenkapital  
  
-8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000 1.890.000
Resultat: -33.000 81.000 144.000 -11.000 222.000
Egenkapital: 249.000 273.000 237.000 129.000 173.000
Regnskap for  Rufix As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000 1.890.000
Driftskostnader -2.001.000 -2.122.000 -1.675.000 -2.197.000 -1.665.000
Driftsresultat -32.000 82.000 148.000 131.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -142.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000 -142.000 -3.000
Resultat før skatt -33.000 81.000 144.000 -11.000 222.000
Skattekostnad 8.000 -19.000 -36.000 -33.000 -60.000
Årsresultat -25.000 62.000 108.000 -44.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 19.000 155.000 170.000 126.000
Sum omløpsmidler 462.000 460.000 326.000 321.000 218.000
Sum eiendeler 475.000 479.000 481.000 491.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 171.000 135.000 27.000 71.000
Sum egenkapital 249.000 273.000 237.000 129.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 18.000 179.000 282.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 188.000 65.000 81.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 479.000 481.000 492.000 345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.968.000 2.073.000 1.823.000 2.327.000 1.890.000
Andre inntekter 0 131.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.968.000 2.204.000 1.823.000 2.327.000 1.890.000
Varekostnad -1.593.000 -1.670.000 -1.278.000 -1.605.000 -1.329.000
Lønninger -154.000 -188.000 -53.000 -79.000 -83.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -47.000 -24.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -258.000 -297.000 -487.000 -244.000
Driftskostnader -2.001.000 -2.122.000 -1.675.000 -2.197.000 -1.665.000
Driftsresultat -32.000 82.000 148.000 131.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -142.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000 -142.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -26.000 0 0 0
Årsresultat -25.000 62.000 108.000 -44.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 19.000 155.000 170.000 118.000
Sum varige driftsmidler 13.000 19.000 155.000 170.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum anleggsmidler 13.000 19.000 155.000 170.000 126.000
Varebeholdning 11.000 9.000 3.000 3.000 5.000
Kundefordringer 5.000 6.000 8.000 77.000 79.000
Andre fordringer 119.000 140.000 85.000 35.000 -53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 305.000 230.000 206.000 187.000
Sum omløpsmidler 462.000 460.000 326.000 321.000 218.000
Sum eiendeler 475.000 479.000 481.000 491.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 171.000 135.000 27.000 71.000
Sum egenkapital 249.000 273.000 237.000 129.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 18.000 7.000 11.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 18.000 179.000 282.000 17.000
Leverandørgjeld 184.000 103.000 47.000 65.000 141.000
Betalbar skatt 0 8.000 40.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 46.000 4.000 9.000 12.000
Utbytte 0 -26.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 31.000 -26.000 -28.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 188.000 65.000 81.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 479.000 481.000 492.000 345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 272.000 261.000 240.000 63.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 5 4.0 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.4 5 4.0 1.4
Soliditet 52.4 5 49.3 26.2 50.1
Resultatgrad -1.6 3.7 8.1 5.6 11.9
Rentedekningsgrad 8 3 0.9 75.0
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1 2.8 1.0
Total kapitalrentabilitet -6.7 17.1 30.8 26.6 65.2
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex