Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rubinus Holding As
Juridisk navn:  Rubinus Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kristian Sveen Larsen Stensberggata 12 Stensberggata 12 Fax:
0170 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912022536
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
570.37%
Resultat  
  
586.96%
Egenkapital  
  
280.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 543.000 81.000 0 44.000 51.000
Resultat: 112.000 -23.000 -43.000 11.000 1.000
Egenkapital: 65.000 -36.000 0 38.000 30.000
Regnskap for  Rubinus Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 543.000 81.000 0 44.000 51.000
Driftskostnader -427.000 -104.000 -43.000 -34.000 -49.000
Driftsresultat 116.000 -23.000 -43.000 10.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 2.000 0
Finans -4.000 0 0 2.000 0
Resultat før skatt 112.000 -23.000 -43.000 11.000 1.000
Skattekostnad -11.000 0 0 -3.000 0
Årsresultat 102.000 -23.000 -43.000 8.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 26.000 36.000 36.000 30.000
Sum omløpsmidler 68.000 -40.000 -45.000 -1.000 -5.000
Sum eiendeler 146.000 -14.000 -9.000 35.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -66.000 -30.000 8.000 0
Sum egenkapital 65.000 -36.000 0 38.000 30.000
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 -9.000 -10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 22.000 0 7.000 -5.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 -15.000 -9.000 35.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 543.000 81.000 0 43.000 51.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 543.000 81.000 0 44.000 51.000
Varekostnad -155.000 -13.000 0 0 0
Lønninger -29.000 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -10.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -81.000 -43.000 -34.000 -49.000
Driftskostnader -427.000 -104.000 -43.000 -34.000 -49.000
Driftsresultat 116.000 -23.000 -43.000 10.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 2.000 0
Finans -4.000 0 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 -23.000 -43.000 8.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 10.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 6.000 6.000 6.000 0
Sum anleggsmidler 78.000 26.000 36.000 36.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0 0
Andre fordringer 89.000 6.000 6.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 -40.000 -45.000 -1.000 -5.000
Sum eiendeler 146.000 -14.000 -9.000 35.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -66.000 -30.000 8.000 0
Sum egenkapital 65.000 -36.000 0 38.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 -9.000 -10.000 0
Leverandørgjeld 31.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 1.000 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 16.000 0 1.000 -5.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 22.000 0 7.000 -5.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 -15.000 -9.000 35.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 -62.000 -45.000 -8.000 0
Likviditetsgrad 1 0.8 -1.8 -0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 -1.8 0 -0.1 1.1
Soliditet 44.8 2 108.6 120.0
Resultatgrad 21.4 -28.4 22.7 3.9
Rentedekningsgrad 2 -5.0
Gjeldsgrad 1.2 -0.6 -0.1 -0.2
Total kapitalrentabilitet 8 153.3 477.8 28.6 8.0
Signatur
15.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex