Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rubinus Consulting As
Juridisk navn:  Rubinus Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stensberggata 12 Stensberggata 12 Fax:
0170 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921783051
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/23/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 98.000
Resultat: 91.000
Egenkapital: 100.000
Regnskap for  Rubinus Consulting As
Resultat 2018
Driftsinntekter 98.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat 91.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 91.000
Skattekostnad -21.000
Årsresultat 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 127.000
Sum eiendeler 127.000
Sum opptjent egenkapital 70.000
Sum egenkapital 100.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 98.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat 91.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 98.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 127.000
Sum eiendeler 127.000
Sum opptjent egenkapital 70.000
Sum egenkapital 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000
Likviditetsgrad 1 4.7
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 78.7
Resultatgrad 92.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 71.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex