Rubingen Camping Og Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Rubingen Camping Og Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rubingenveien 10 Rubingenveien 10 Fax:
1642 Saltnes 1642 Saltnes
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 919269022
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.02%
Resultat  
  
-246.53%
Egenkapital  
  
-35.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.627.000 2.575.000
Resultat: -570.000 389.000
Egenkapital: 826.000 1.277.000
Regnskap for  Rubingen Camping Og Gårdsdrift As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.627.000 2.575.000
Driftskostnader -3.161.000 -2.191.000
Driftsresultat -533.000 385.000
Finansinntekter 0 11.000
Finanskostnader -37.000 -7.000
Finans -37.000 4.000
Resultat før skatt -570.000 389.000
Skattekostnad 119.000 -107.000
Årsresultat -451.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.558.000 1.434.000
Sum omløpsmidler 387.000 417.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.851.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 777.000
Sum egenkapital 826.000 1.277.000
Sum langsiktig gjeld 605.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 1.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.621.000 2.575.000
Andre inntekter 6.000 0
Driftsinntekter 2.627.000 2.575.000
Varekostnad 0 -18.000
Lønninger -1.107.000 -697.000
Avskrivning -298.000 -195.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.756.000 -1.281.000
Driftskostnader -3.161.000 -2.191.000
Driftsresultat -533.000 385.000
Finansinntekter 0 11.000
Finanskostnader -37.000 -7.000
Finans -37.000 4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -451.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 0
Fast eiendom 558.000 623.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 909.000 811.000
Sum varige driftsmidler 1.467.000 1.434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.558.000 1.434.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 150.000 103.000
Andre fordringer 92.000 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 145.000 312.000
Sum omløpsmidler 387.000 417.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.851.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 777.000
Sum egenkapital 826.000 1.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 605.000 282.000
Leverandørgjeld 51.000 20.000
Betalbar skatt 40.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 283.000 88.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 1.946.000 1.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 125.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.4
Soliditet 42.4 6
Resultatgrad -20.3 1
Rentedekningsgrad -14.4 5
Gjeldsgrad 1.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -27.4 21.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex