Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rubinen Odda AS
Juridisk navn:  Rubinen Odda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55141010
Lønningshaugen 2 Lønningshaugen 2 Fax: 55141001
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992337486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
13.7%
Egenkapital  
  
-3.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 135.000 0
Resultat: -63.000 -73.000 -60.000 -59.000 -214.000
Egenkapital: -1.655.000 -1.592.000 -1.519.000 -1.458.000 -1.400.000
Regnskap for  Rubinen Odda AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 135.000 0
Driftskostnader -17.000 -16.000 -26.000 -91.000 -111.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -26.000 44.000 -111.000
Finansinntekter 29.000 18.000 43.000 0 0
Finanskostnader -76.000 -75.000 -77.000 -103.000 -103.000
Finans -47.000 -57.000 -34.000 -103.000 -103.000
Resultat før skatt -63.000 -73.000 -60.000 -59.000 -214.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -73.000 -60.000 -59.000 -214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 2.216.000
Sum omløpsmidler 1.939.000 1.911.000 1.894.000 2.292.000 3.000
Sum eiendeler 1.939.000 1.911.000 1.894.000 2.292.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital -1.755.000 -1.692.000 -1.619.000 -1.558.000 -1.500.000
Sum egenkapital -1.655.000 -1.592.000 -1.519.000 -1.458.000 -1.400.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.438.000 1.553.000
Sum kortsiktig gjeld 3.595.000 3.502.000 3.412.000 2.313.000 2.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.940.000 1.910.000 1.893.000 2.293.000 2.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 135.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 135.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -70.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -16.000 -26.000 -21.000 -27.000
Driftskostnader -17.000 -16.000 -26.000 -91.000 -111.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -26.000 44.000 -111.000
Finansinntekter 29.000 18.000 43.000 0 0
Finanskostnader -76.000 -75.000 -77.000 -103.000 -103.000
Finans -47.000 -57.000 -34.000 -103.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -73.000 -60.000 -59.000 -214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 2.216.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 2.216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 2.216.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.283.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.939.000 1.911.000 1.894.000 10.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.939.000 1.911.000 1.894.000 2.292.000 3.000
Sum eiendeler 1.939.000 1.911.000 1.894.000 2.292.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital -1.755.000 -1.692.000 -1.619.000 -1.558.000 -1.500.000
Sum egenkapital -1.655.000 -1.592.000 -1.519.000 -1.458.000 -1.400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.438.000 1.553.000
Leverandørgjeld 0 4.000 3.000 -2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.595.000 3.499.000 3.409.000 2.315.000 2.066.000
Sum kortsiktig gjeld 3.595.000 3.502.000 3.412.000 2.313.000 2.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.940.000 1.910.000 1.893.000 2.293.000 2.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.656.000 -1.591.000 -1.518.000 -21.000 -2.063.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 1.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 1.0 0.1
Soliditet -85.3 -83.4 -80.2 -63.6 -63.1
Resultatgrad 32.6
Rentedekningsgrad -0.2 -0.2 -0.3 0.4 -1.1
Gjeldsgrad -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.1 0.9 1.9 -5.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex