Rubina Ranas Gate 9 Sameie
Juridisk navn:  Rubina Ranas Gate 9 Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22122340
Postboks 4301 Nydalen Sandakerveien 64 Fax: 22122350
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996291278
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/10/2009
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obf Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.48%
Resultat  
  
-1505.48%
Egenkapital  
  
-76.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.708.000 1.604.000 1.537.000 1.537.000 1.487.000
Resultat: -1.026.000 73.000 26.000 148.000 157.000
Egenkapital: 204.000 857.000 784.000 758.000 610.000
Regnskap for  Rubina Ranas Gate 9 Sameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.708.000 1.604.000 1.537.000 1.537.000 1.487.000
Driftskostnader -2.719.000 -1.534.000 -1.514.000 -1.396.000 -1.341.000
Driftsresultat -1.011.000 70.000 23.000 141.000 145.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 7.000 12.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 0
Finans -15.000 4.000 2.000 7.000 12.000
Resultat før skatt -1.026.000 73.000 26.000 148.000 157.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.026.000 73.000 26.000 148.000 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 765.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Sum eiendeler 765.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 857.000 784.000 758.000 610.000
Sum egenkapital 204.000 857.000 784.000 758.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 480.000 373.000 373.000 373.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 147.000 36.000 96.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 766.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.708.000 1.604.000 1.537.000 1.537.000 1.487.000
Driftsinntekter 1.708.000 1.604.000 1.537.000 1.537.000 1.487.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -51.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.645.000 -1.460.000 -1.440.000 -1.322.000 -1.290.000
Driftskostnader -2.719.000 -1.534.000 -1.514.000 -1.396.000 -1.341.000
Driftsresultat -1.011.000 70.000 23.000 141.000 145.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 7.000 12.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 0
Finans -15.000 4.000 2.000 7.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.026.000 73.000 26.000 148.000 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 3.000 8.000 15.000 5.000
Andre fordringer 47.000 138.000 1.000 66.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 712.000 1.236.000 1.184.000 1.146.000 977.000
Sum omløpsmidler 765.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Sum eiendeler 765.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 857.000 784.000 758.000 610.000
Sum egenkapital 204.000 857.000 784.000 758.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 373.000 373.000 373.000 373.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 480.000 373.000 373.000 373.000 373.000
Leverandørgjeld 46.000 116.000 21.000 78.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 32.000 16.000 18.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 147.000 36.000 96.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 766.000 1.377.000 1.193.000 1.227.000 997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 683.000 1.230.000 1.157.000 1.131.000 983.000
Likviditetsgrad 1 9.3 9.4 33.1 12.8 71.2
Likviditetsgrad 2 9.3 9.4 33.1 12.8 71.3
Soliditet 26.6 62.2 65.7 61.8 61.2
Resultatgrad -59.2 4.4 1.5 9.2 9.8
Rentedekningsgrad -53.2
Gjeldsgrad 2.8 0.6 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -131.5 5.4 2.1 12.1 15.7
Signatur
07.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex