Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rubin Medical AS
Juridisk navn:  Rubin Medical AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48144715
Postboks 147 Hegsbroveien 72 Fax:
3401 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 995971046
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/6/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sigma Revisjon Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.79%
Resultat  
  
-7.56%
Egenkapital  
  
-14.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 79.860.000 97.136.000 96.859.000 73.446.000 53.419.000
Resultat: 10.755.000 11.635.000 15.481.000 8.891.000 -1.931.000
Egenkapital: 11.872.000 13.893.000 13.480.000 7.252.000 589.000
Regnskap for  Rubin Medical AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 79.860.000 97.136.000 96.859.000 73.446.000 53.419.000
Driftskostnader -69.288.000 -85.689.000 -81.491.000 -64.415.000 -56.537.000
Driftsresultat 10.571.000 11.447.000 15.368.000 9.031.000 -3.118.000
Finansinntekter 206.000 195.000 122.000 1.000 1.276.000
Finanskostnader -22.000 -7.000 -9.000 -141.000 -89.000
Finans 184.000 188.000 113.000 -140.000 1.187.000
Resultat før skatt 10.755.000 11.635.000 15.481.000 8.891.000 -1.931.000
Skattekostnad -2.376.000 -2.722.000 -3.753.000 -2.228.000 520.000
Årsresultat 8.379.000 8.913.000 11.728.000 6.663.000 -1.411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.525.000 1.721.000 1.623.000 523.000 742.000
Sum omløpsmidler 36.097.000 45.189.000 44.177.000 25.809.000 18.420.000
Sum eiendeler 37.622.000 46.910.000 45.800.000 26.332.000 19.162.000
Sum opptjent egenkapital 7.005.000 9.026.000 8.613.000 2.385.000 -4.278.000
Sum egenkapital 11.872.000 13.893.000 13.480.000 7.252.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 25.750.000 33.017.000 32.320.000 19.081.000 18.572.000
Sum gjeld og egenkapital 37.622.000 46.910.000 45.800.000 26.333.000 19.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.860.000 97.136.000 96.859.000 73.446.000 53.419.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 79.860.000 97.136.000 96.859.000 73.446.000 53.419.000
Varekostnad -52.952.000 -70.331.000 -67.767.000 -54.833.000 -47.586.000
Lønninger -9.043.000 -7.657.000 -5.710.000 -5.337.000 -4.871.000
Avskrivning -246.000 -163.000 -206.000 -311.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.047.000 -7.538.000 -7.808.000 -3.934.000 -3.725.000
Driftskostnader -69.288.000 -85.689.000 -81.491.000 -64.415.000 -56.537.000
Driftsresultat 10.571.000 11.447.000 15.368.000 9.031.000 -3.118.000
Finansinntekter 206.000 195.000 122.000 1.000 1.276.000
Finanskostnader -22.000 -7.000 -9.000 -141.000 -89.000
Finans 184.000 188.000 113.000 -140.000 1.187.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -8.500.000 -5.500.000 0 0
Årsresultat 8.379.000 8.913.000 11.728.000 6.663.000 -1.411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 446.000 983.000 820.000 114.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 783.000 442.000 508.000 220.000 531.000
Sum varige driftsmidler 783.000 442.000 508.000 220.000 531.000
Sum finansielle anleggsmidler 296.000 296.000 296.000 190.000 211.000
Sum anleggsmidler 1.525.000 1.721.000 1.623.000 523.000 742.000
Varebeholdning 16.459.000 8.579.000 9.806.000 6.136.000 4.027.000
Kundefordringer 5.888.000 10.040.000 11.875.000 10.110.000 6.159.000
Andre fordringer 540.000 164.000 73.000 38.000 2.408.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.256.000
Kasse, bank 13.210.000 26.406.000 22.423.000 9.526.000 4.570.000
Sum omløpsmidler 36.097.000 45.189.000 44.177.000 25.809.000 18.420.000
Sum eiendeler 37.622.000 46.910.000 45.800.000 26.332.000 19.162.000
Sum opptjent egenkapital 7.005.000 9.026.000 8.613.000 2.385.000 -4.278.000
Sum egenkapital 11.872.000 13.893.000 13.480.000 7.252.000 589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 6.012.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 7.727.000 13.716.000 13.691.000 12.284.000 10.063.000
Betalbar skatt 1.839.000 2.885.000 4.459.000 2.343.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.619.000 2.157.000 4.637.000 476.000 1.243.000
Utbytte 0 -8.500.000 -5.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.165.000 5.760.000 4.032.000 3.978.000 1.253.000
Sum kortsiktig gjeld 25.750.000 33.017.000 32.320.000 19.081.000 18.572.000
Sum gjeld og egenkapital 37.622.000 46.910.000 45.800.000 26.333.000 19.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.347.000 12.172.000 11.857.000 6.728.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.1 1 0.8
Soliditet 31.6 29.6 29.4 27.5 3.1
Resultatgrad 13.2 11.8 15.9 12.3 -5.8
Rentedekningsgrad 480.5 1635.3 1707.6 6 -20.7
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.4 2.6 31.5
Total kapitalrentabilitet 28.6 24.8 33.8 34.3 -9.6
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex