Rubin AS
Juridisk navn:  Rubin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91856736
Postboks 480 Sjøgata 23 Fax:
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 984463065
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 4/8/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Herring Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4.76%
Egenkapital  
  
-0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 2.000 21.000 15.000 37.000
Resultat: -20.000 -21.000 -4.000 -2.000 -276.000
Egenkapital: -3.348.000 -3.329.000 -3.308.000 -3.294.000 -3.292.000
Regnskap for  Rubin AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 2.000 21.000 15.000 37.000
Driftskostnader -20.000 -23.000 -21.000 -17.000 -247.000
Driftsresultat -20.000 -21.000 0 -2.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -66.000
Finans 0 0 -4.000 0 -66.000
Resultat før skatt -20.000 -21.000 -4.000 -2.000 -276.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 0 0
Årsresultat -20.000 -21.000 -14.000 -2.000 -276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 -23.000 0 0
Sum eiendeler 2.707.000 2.707.000 2.681.000 2.704.000 2.704.000
Sum opptjent egenkapital -3.450.000 -3.431.000 -3.410.000 -3.396.000 -3.394.000
Sum egenkapital -3.348.000 -3.329.000 -3.308.000 -3.294.000 -3.292.000
Sum langsiktig gjeld 5.847.000 5.847.000 5.808.000 5.808.000 5.823.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 188.000 181.000 190.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.708.000 2.706.000 2.681.000 2.704.000 2.704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 21.000 15.000 37.000
Driftsinntekter 0 2.000 21.000 15.000 37.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -23.000 -21.000 -17.000 -247.000
Driftskostnader -20.000 -23.000 -21.000 -17.000 -247.000
Driftsresultat -20.000 -21.000 0 -2.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -66.000
Finans 0 0 -4.000 0 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -21.000 -14.000 -2.000 -276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 -26.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 -23.000 0 0
Sum eiendeler 2.707.000 2.707.000 2.681.000 2.704.000 2.704.000
Sum opptjent egenkapital -3.450.000 -3.431.000 -3.410.000 -3.396.000 -3.394.000
Sum egenkapital -3.348.000 -3.329.000 -3.308.000 -3.294.000 -3.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.847.000 5.847.000 5.808.000 5.808.000 5.823.000
Leverandørgjeld 138.000 118.000 109.000 172.000 155.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 70.000 71.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 188.000 181.000 190.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.708.000 2.706.000 2.681.000 2.704.000 2.704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -206.000 -185.000 -204.000 -190.000 -173.000
Likviditetsgrad 1 0 0 -0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 -0.1 0.1 0.1
Soliditet -123.6 -123.4 -121.8 -121.7
Resultatgrad 0.0 -13.3 -570.3
Rentedekningsgrad 0.0 -3.2
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.8 0.0 -0.1 -7.8
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex