Rstr Holding As
Juridisk navn:  Rstr Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91779828
Rollandslia 116 Rollandslia 116 Fax:
5115 Ulset 5115 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996719278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Egenkapital: 24.000 24.000 34.000 46.000 63.000
Regnskap for  Rstr Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 0 1.000
Sum eiendeler 99.000 90.000 90.000 90.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -76.000 -66.000 -54.000 -37.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 34.000 46.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 66.000 56.000 44.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 90.000 90.000 90.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 -12.000 -17.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 69.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 0 1.000
Sum eiendeler 99.000 90.000 90.000 90.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -76.000 -66.000 -54.000 -37.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 34.000 46.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 66.000 56.000 35.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 66.000 56.000 44.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 90.000 90.000 90.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -66.000 -56.000 -44.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0 0.1 0.1
Soliditet 24.5 26.7 37.8 51.1 69.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 2.8 1.6 1.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 2 -11.1 -13.3 -18.9 -16.5
Signatur
22.01.2020
SIGNATUR
STRAND ROBERT CHRISTIAN
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex