Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rst Utvikling AS
Juridisk navn:  Rst Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69885563
Postboks 1013 Vangsveien 10 Fax:
1803 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 989231731
Aksjekapital: 157.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
66.67%
Egenkapital  
  
-3.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -15.000 -14.000 183.000 -13.000
Egenkapital: 152.000 157.000 171.000 186.000 138.000
Regnskap for  Rst Utvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -15.000 -14.000 -2.000 -14.000
Driftsresultat -6.000 -15.000 -14.000 -2.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0 0 185.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 185.000 1.000
Resultat før skatt -5.000 -15.000 -14.000 183.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -15.000 -14.000 183.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum omløpsmidler 51.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 208.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 0 14.000 29.000 -19.000
Sum egenkapital 152.000 157.000 171.000 186.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 50.000 36.000 21.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -15.000 -14.000 -2.000 -14.000
Driftskostnader -6.000 -15.000 -14.000 -2.000 -14.000
Driftsresultat -6.000 -15.000 -14.000 -2.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0 0 185.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 185.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -15.000 -14.000 183.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 157.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum anleggsmidler 157.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 51.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 51.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 208.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 0 14.000 29.000 -19.000
Sum egenkapital 152.000 157.000 171.000 186.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 50.000 36.000 21.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 50.000 36.000 21.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -50.000 -36.000 -21.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 0.1 0.1
Soliditet 73.1 75.8 82.6 89.9 66.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 -7.2 -6.8 88.4 -6.3
Signatur
16.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex