Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rst Transport As
Juridisk navn:  Rst Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90116870
Notøy Notøy Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 999069991
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
181.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 40.000 36.000 137.000
Resultat: 0 -12.000 20.000 -11.000 -235.000
Egenkapital: 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Regnskap for  Rst Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -351.000
Driftsresultat 0 -3.000 29.000 5.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Finans 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Resultat før skatt 0 -12.000 20.000 -11.000 -235.000
Skattekostnad 0 0 0 0 7.000
Årsresultat 0 -12.000 20.000 -11.000 -228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Sum omløpsmidler 60.000 1.000 2.000 1.000 9.000
Sum eiendeler 60.000 1.000 78.000 99.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 -127.000 -115.000 -135.000 -124.000
Sum egenkapital 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 141.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 23.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 1.000 78.000 100.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 40.000 36.000 137.000
Varekostnad 0 0 0 0 -20.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -299.000
Driftskostnader 0 -3.000 -11.000 -31.000 -351.000
Driftsresultat 0 -3.000 29.000 5.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Finans 0 -9.000 -10.000 -15.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -12.000 20.000 -11.000 -228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Sum anleggsmidler 0 0 76.000 98.000 98.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 7.000
Sum investeringer 60.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 60.000 1.000 2.000 1.000 9.000
Sum eiendeler 60.000 1.000 78.000 99.000 107.000
Sum opptjent egenkapital 0 -127.000 -115.000 -135.000 -124.000
Sum egenkapital 60.000 -74.000 -62.000 -82.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 141.000 152.000
Leverandørgjeld 0 1.000 2.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 74.000 21.000 41.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 0 75.000 23.000 41.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 1.000 78.000 100.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -74.000 -21.000 -40.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.4
Soliditet 1 -79.5 -82.0 -66.4
Resultatgrad 72.5 13.9 -156.2
Rentedekningsgrad -0.3 2.9 0.3 -10.2
Gjeldsgrad 0 -2.3 -2.2 -2.5
Total kapitalrentabilitet 0 37.2 5.0 -200.0
Signatur
31.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex