Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rst Project Consulting As
Juridisk navn:  Rst Project Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91007606
Arbins Gate 4 Arbins Gate 4 Fax:
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998476704
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-10.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 9.000 0 28.000 484.000
Resultat: -13.000 0 -8.000 10.000 -163.000
Egenkapital: -125.000 -113.000 31.000 -122.000 -132.000
Regnskap for  Rst Project Consulting As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 9.000 0 28.000 484.000
Driftskostnader -13.000 -10.000 -8.000 -18.000 -645.000
Driftsresultat -13.000 0 -8.000 10.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt -13.000 0 -8.000 10.000 -163.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 -8.000 10.000 -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 143.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 22.000
Sum eiendeler 0 0 143.000 1.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -143.000 0 -153.000 -163.000
Sum egenkapital -125.000 -113.000 31.000 -122.000 -132.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 113.000 113.000 123.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 144.000 2.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 0 28.000 484.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 9.000 0 28.000 484.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -427.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -10.000 -8.000 -18.000 -218.000
Driftskostnader -13.000 -10.000 -8.000 -18.000 -645.000
Driftsresultat -13.000 0 -8.000 10.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 -8.000 10.000 -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 143.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 143.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 12.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 22.000
Sum eiendeler 0 0 143.000 1.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -143.000 0 -153.000 -163.000
Sum egenkapital -125.000 -113.000 31.000 -122.000 -132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 113.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 113.000 113.000 123.000 132.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 144.000 2.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 1.1 1.1
Soliditet 21.5 -6100.0 -600.0
Resultatgrad 0 35.7 -33.1
Rentedekningsgrad -53.3
Gjeldsgrad 3.6 -1.0 -1.2
Total kapitalrentabilitet -5.6 500.0 -727.3
Signatur
14.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
LIV GRETE ELVESTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex