Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rst Logistics As
Juridisk navn:  Rst Logistics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69885563
Postboks 1013 Vangsveien 10 Fax: 69211041
1803 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 982381320
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/29/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.35%
Resultat  
  
79.28%
Egenkapital  
  
692.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 76.389.000 68.604.000 75.830.000 75.487.000 65.044.000
Resultat: -645.000 -3.113.000 166.000 1.493.000 -94.000
Egenkapital: 840.000 106.000 3.229.000 3.105.000 2.020.000
Regnskap for  Rst Logistics As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 76.389.000 68.604.000 75.830.000 75.487.000 65.044.000
Driftskostnader -76.792.000 -71.535.000 -75.602.000 -73.880.000 -64.907.000
Driftsresultat -402.000 -2.931.000 229.000 1.607.000 137.000
Finansinntekter 80.000 113.000 114.000 104.000 83.000
Finanskostnader -323.000 -296.000 -177.000 -219.000 -315.000
Finans -243.000 -183.000 -63.000 -115.000 -232.000
Resultat før skatt -645.000 -3.113.000 166.000 1.493.000 -94.000
Skattekostnad 766.000 -10.000 -42.000 -222.000 0
Årsresultat 122.000 -3.124.000 124.000 1.271.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.517.000 1.643.000 2.451.000 2.886.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 13.534.000 13.583.000 15.121.000 9.719.000 8.805.000
Sum eiendeler 17.051.000 15.226.000 17.572.000 12.605.000 11.119.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 6.000 3.129.000 3.005.000 1.920.000
Sum egenkapital 840.000 106.000 3.229.000 3.105.000 2.020.000
Sum langsiktig gjeld 408.000 12.000 148.000 292.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 15.802.000 15.109.000 14.194.000 9.209.000 9.026.000
Sum gjeld og egenkapital 17.050.000 15.227.000 17.571.000 12.606.000 11.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.313.000 63.178.000 69.326.000 70.507.000 60.808.000
Andre inntekter 6.075.000 5.426.000 6.505.000 4.980.000 4.237.000
Driftsinntekter 76.389.000 68.604.000 75.830.000 75.487.000 65.044.000
Varekostnad -43.892.000 0 0 0 0
Lønninger -14.871.000 -13.074.000 -14.609.000 -14.809.000 -12.852.000
Avskrivning -228.000 -292.000 -282.000 -342.000 -351.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.801.000 -58.169.000 -60.711.000 -58.729.000 -51.704.000
Driftskostnader -76.792.000 -71.535.000 -75.602.000 -73.880.000 -64.907.000
Driftsresultat -402.000 -2.931.000 229.000 1.607.000 137.000
Finansinntekter 80.000 113.000 114.000 104.000 83.000
Finanskostnader -323.000 -296.000 -177.000 -219.000 -315.000
Finans -243.000 -183.000 -63.000 -115.000 -232.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 122.000 -3.124.000 124.000 1.271.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.037.000 0 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 275.000 206.000 582.000 391.000 0
Driftsløsøre 205.000 256.000 404.000 641.000 1.030.000
Sum varige driftsmidler 480.000 462.000 986.000 1.032.000 1.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.181.000 1.454.000 1.853.000 1.284.000
Sum anleggsmidler 3.517.000 1.643.000 2.451.000 2.886.000 2.314.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.366.000 10.007.000 9.939.000 8.374.000 7.194.000
Andre fordringer 455.000 815.000 961.000 482.000 1.280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.713.000 2.762.000 4.221.000 864.000 332.000
Sum omløpsmidler 13.534.000 13.583.000 15.121.000 9.719.000 8.805.000
Sum eiendeler 17.051.000 15.226.000 17.572.000 12.605.000 11.119.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 6.000 3.129.000 3.005.000 1.920.000
Sum egenkapital 840.000 106.000 3.229.000 3.105.000 2.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 13.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.577.000 4.246.000 3.468.000 550.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 408.000 12.000 148.000 292.000 73.000
Leverandørgjeld 7.973.000 8.129.000 7.857.000 4.708.000 3.952.000
Betalbar skatt 0 0 64.000 210.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.059.000 1.666.000 1.739.000 1.968.000 1.255.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.192.000 1.069.000 1.066.000 1.773.000 3.583.000
Sum kortsiktig gjeld 15.802.000 15.109.000 14.194.000 9.209.000 9.026.000
Sum gjeld og egenkapital 17.050.000 15.227.000 17.571.000 12.606.000 11.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.268.000 -1.526.000 927.000 510.000 -221.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0
Soliditet 4.9 0.7 18.4 24.6 18.2
Resultatgrad -0.5 -4.3 0.3 2.1 0.2
Rentedekningsgrad -1.2 -9.9 1.3 7.8 0.7
Gjeldsgrad 19.3 142.7 4.4 3.1 4.5
Total kapitalrentabilitet -1.9 -18.5 2 13.6 2.0
Signatur
22.12.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex