Rst Holding AS
Juridisk navn:  Rst Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kastellgata 30 Kastellgata 30 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 989027166
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.25%
Egenkapital  
  
12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 375.000 400.000 404.000 233.000 220.000
Egenkapital: 700.000 625.000 525.000 421.000 438.000
Regnskap for  Rst Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -11.000 -8.000 -46.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -11.000 -8.000 -46.000 -8.000
Finansinntekter 412.000 411.000 413.000 279.000 229.000
Finanskostnader -30.000 0 0 0 0
Finans 382.000 411.000 413.000 279.000 229.000
Resultat før skatt 375.000 400.000 404.000 233.000 220.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 375.000 400.000 404.000 233.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 506.000 513.000 237.000 394.000 386.000
Sum omløpsmidler 493.000 412.000 588.000 277.000 252.000
Sum eiendeler 999.000 925.000 825.000 671.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 425.000 325.000 221.000 238.000
Sum egenkapital 700.000 625.000 525.000 421.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 250.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 925.000 825.000 671.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -11.000 -8.000 -46.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -11.000 -8.000 -46.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -11.000 -8.000 -46.000 -8.000
Finansinntekter 412.000 411.000 413.000 279.000 229.000
Finanskostnader -30.000 0 0 0 0
Finans 382.000 411.000 413.000 279.000 229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -200.000
Årsresultat 375.000 400.000 404.000 233.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 506.000 513.000 237.000 394.000 386.000
Sum anleggsmidler 506.000 513.000 237.000 394.000 386.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 408.000 408.000 423.000 272.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 4.000 165.000 5.000 34.000
Sum omløpsmidler 493.000 412.000 588.000 277.000 252.000
Sum eiendeler 999.000 925.000 825.000 671.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 425.000 325.000 221.000 238.000
Sum egenkapital 700.000 625.000 525.000 421.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 250.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 925.000 825.000 671.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 112.000 288.000 27.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 2 1.2 1.3
Soliditet 7 67.6 63.6 62.7 68.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 40.5 43.2 49.1 34.7 34.6
Signatur
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex