Rst Enterprise As
Juridisk navn:  Rst Enterprise As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93496672
Grønbakken 4 Grønbakken 4 Fax:
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 917428247
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.08%
Resultat  
  
-62.69%
Egenkapital  
  
-71.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 247.000 953.000 162.000
Resultat: -109.000 -67.000 -135.000
Egenkapital: -209.000 -122.000 -69.000
Regnskap for  Rst Enterprise As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 247.000 953.000 162.000
Driftskostnader -295.000 -955.000 -258.000
Driftsresultat -48.000 -3.000 -96.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -62.000 -65.000 -39.000
Finans -62.000 -64.000 -39.000
Resultat før skatt -109.000 -67.000 -135.000
Skattekostnad 22.000 14.000 36.000
Årsresultat -87.000 -53.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 50.000 36.000
Sum omløpsmidler 67.000 135.000 219.000
Sum eiendeler 139.000 185.000 255.000
Sum opptjent egenkapital -239.000 -152.000 -99.000
Sum egenkapital -209.000 -122.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 348.000 307.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 185.000 256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 247.000 953.000 162.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 247.000 953.000 162.000
Varekostnad -155.000 -724.000 -174.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -174.000 -150.000
Driftskostnader -295.000 -955.000 -258.000
Driftsresultat -48.000 -3.000 -96.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -62.000 -65.000 -39.000
Finans -62.000 -64.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -87.000 -53.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 50.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 50.000 36.000
Varebeholdning 5.000 9.000 66.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 45.000 108.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.000 18.000 23.000
Sum omløpsmidler 67.000 135.000 219.000
Sum eiendeler 139.000 185.000 255.000
Sum opptjent egenkapital -239.000 -152.000 -99.000
Sum egenkapital -209.000 -122.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 -3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 307.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 307.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 185.000 256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -281.000 -172.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.5
Soliditet -150.4 -65.9
Resultatgrad -19.4 -0.3 -59.3
Rentedekningsgrad -0.8 -2.5
Gjeldsgrad -1.7 -2.5 -4.7
Total kapitalrentabilitet -34.5 -1.1 -37.5
Signatur
07.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex