Rst Elektro As
Juridisk navn:  Rst Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63949700
Industrivegen 22 Industrivegen 22 Fax:
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 998485959
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/29/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.85%
Resultat  
  
300.92%
Egenkapital  
  
75.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.484.000 7.416.000 6.055.000 5.928.000 3.618.000
Resultat: 655.000 -326.000 29.000 571.000 5.000
Egenkapital: 1.271.000 726.000 1.048.000 1.025.000 613.000
Regnskap for  Rst Elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.484.000 7.416.000 6.055.000 5.928.000 3.618.000
Driftskostnader -10.838.000 -7.745.000 -6.025.000 -5.358.000 -3.611.000
Driftsresultat 647.000 -329.000 30.000 571.000 8.000
Finansinntekter 27.000 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -5.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 9.000 3.000 -1.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt 655.000 -326.000 29.000 571.000 5.000
Skattekostnad -109.000 3.000 -6.000 -160.000 -2.000
Årsresultat 546.000 -323.000 24.000 411.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 136.000 211.000 270.000 324.000
Sum omløpsmidler 3.974.000 2.911.000 2.417.000 2.190.000 1.329.000
Sum eiendeler 4.158.000 3.047.000 2.628.000 2.460.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 1.241.000 696.000 1.018.000 995.000 583.000
Sum egenkapital 1.271.000 726.000 1.048.000 1.025.000 613.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 11.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.887.000 2.321.000 1.576.000 1.425.000 1.038.000
Sum gjeld og egenkapital 4.158.000 3.047.000 2.627.000 2.461.000 1.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.484.000 7.416.000 6.055.000 0 3.618.000
Andre inntekter 0 0 0 5.928.000 0
Driftsinntekter 11.484.000 7.416.000 6.055.000 5.928.000 3.618.000
Varekostnad -4.852.000 -2.180.000 -2.270.000 -1.841.000 -1.055.000
Lønninger -4.407.000 -3.930.000 -2.756.000 -2.440.000 -1.637.000
Avskrivning -52.000 -139.000 -82.000 -78.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.527.000 -1.496.000 -917.000 -978.000 -846.000
Driftskostnader -10.838.000 -7.745.000 -6.025.000 -5.358.000 -3.611.000
Driftsresultat 647.000 -329.000 30.000 571.000 8.000
Finansinntekter 27.000 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -5.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 9.000 3.000 -1.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 546.000 -323.000 24.000 411.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 136.000 211.000 270.000 324.000
Sum varige driftsmidler 169.000 136.000 211.000 270.000 324.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 184.000 136.000 211.000 270.000 324.000
Varebeholdning 592.000 640.000 308.000 295.000 324.000
Kundefordringer 2.876.000 1.355.000 1.552.000 1.160.000 572.000
Andre fordringer 226.000 137.000 123.000 231.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 280.000 779.000 435.000 504.000 332.000
Sum omløpsmidler 3.974.000 2.911.000 2.417.000 2.190.000 1.329.000
Sum eiendeler 4.158.000 3.047.000 2.628.000 2.460.000 1.653.000
Sum opptjent egenkapital 1.241.000 696.000 1.018.000 995.000 583.000
Sum egenkapital 1.271.000 726.000 1.048.000 1.025.000 613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 11.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 11.000 2.000
Leverandørgjeld 1.167.000 869.000 537.000 146.000 176.000
Betalbar skatt 109.000 0 16.000 151.000 0
Skyldig offentlige avgifter 746.000 590.000 413.000 464.000 293.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 865.000 862.000 610.000 665.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld 2.887.000 2.321.000 1.576.000 1.425.000 1.038.000
Sum gjeld og egenkapital 4.158.000 3.047.000 2.627.000 2.461.000 1.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.087.000 590.000 841.000 765.000 291.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1.3 1.4 1.0
Soliditet 30.6 23.8 39.9 41.6 37.1
Resultatgrad 5.6 -4.4 0.5 9.6 0.2
Rentedekningsgrad 35.9 -65.8 1 571.0 2.7
Gjeldsgrad 2.3 3.2 1.5 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 16.2 -10.5 1.2 23.2 0.5
Signatur
21.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex