Rst Arctic Invest As
Juridisk navn:  Rst Arctic Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Einangen 259 Einangen 259 Fax:
8352 Sennesvik 8352 Sennesvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 920017932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -15.000
Egenkapital: -9.000
Regnskap for  Rst Arctic Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -15.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.992.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 1.994.000
Sum opptjent egenkapital -27.000
Sum egenkapital -9.000
Sum langsiktig gjeld 1.992.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.992.000
Sum anleggsmidler 1.992.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 1.994.000
Sum opptjent egenkapital -27.000
Sum egenkapital -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.992.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -0.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -222.4
Total kapitalrentabilitet -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex